STORE REGIONALE FORSKJELLER: Ifølge en <a target="_blank" href="http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2009-12-09-01.html">artikkel i tidsskriftet Samfunnsspeilet</a> er det færrest røykende i Oslo og Akershus, sammenlignet med landet ellers.
STORE REGIONALE FORSKJELLER: Ifølge en artikkel i tidsskriftet Samfunnsspeilet er det færrest røykende i Oslo og Akershus, sammenlignet med landet ellers. Vis mer

Er du en festrøyker?

Gjorde du dette i helga, er risikoen stor for at du lurer deg selv.

Det finnes en egen «rase» røykere. De som kun fyrer opp en sigarett når de er ute på byen, på kafé, på fest eller i helgene.

Når du spør dem om (u)vanen deres, sier de fleste at «Nei, jeg røyker ikke fast».

Enten du er en disse selv eller kjenner noen som er det - vil du si at festrøykere er avhengige eller ikke?

Hvorfor legger røykesluttere på seg?

Glemte gråsoner

Røyking blir ofte sett på som en svart/hvit aktivitet – enten er du en røyker, eller ikke. På spørreskjema som du fyller ut på legekontorer er det for eksempel som regel et ja-/nei-spørsmål.

Overslag antyder imidlertid at mellom en femdel og en tredel av voksne som røyker ikke gjør det hver dag, skriver Health.com. Opptil 30 prosent av disse befinner seg i kategorien sosial røyker.

Derfor blir du rolig av røyk

Stem her!

Er du en festrøyker? (Avsluttet)
Ja(68%) 984
Nei(32%) 466
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Konkrete tall er vanskelige å finne, siden definisjonen av en festrøyker er så uklar. En studie fra 2007 viser at bruken av begrepet er «løs og inkonsekvent», selv blant forskere.

De fleste av oss gjenkjenner imidlertid sosiale røykere når vi ser dem: De røyker av og til, nesten aldri alene, som oftest når de drikker alkohol, og de mener selv at de ikke er avhengige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den perfekte tiden for røykeslutt

Det samme som helgefyll?

Sosial røyking blir gjerne sammenlignet med sosial drikking – det vil si, festrøyking betyr ikke at du er en røyker, og helgefylla innebærer ikke at du er alkoholiker.

Dette er en viktig analogi, ifølge Saul Shiffman, pyskologiprofessor ved University of Pittsburgh.

- Et av kjennetegnene ved sosiale drankere, som inkluderer de aller fleste som inntar alkohol, er at de drikker i spesielle situasjoner, sier Shiffman til Health.com.

Går til hodet på kun 6 minutter

For eksempel i et middagsselskap, på fester eller i helgene. De fleste vil for eksempel ikke drikke i bilen eller om morgenen.

- Det at bruken begrenses til særskilte anledninger viser at en person kan bruke et rusmiddel på en ikke-avhengig måte.

Unn deg utepils!

Hvis du er en festrøyker...

Hvilket utsagn passer best for deg? (Avsluttet)
Jeg er ikke avhengig av røyken på noen måte, og kan slutte når som helst(41%) 392
Jeg er ikke avhengig av selve røyken, men er gjerne avhengig på en annen måte(36%) 348
Jeg er kanskje egentlig nikotinavhengig(22%) 214
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


En økende trend

Undersøkelser viser at andelen faste røykere synker samtidig som det blir stadig flere sosiale røykere – spesielt blant unge, ifølge Shiffman.

Årsaken til trenden er uklar. Enkelte tror det skyldes mer bevissthet rundt helserisikoer, røykeforbud på offentlige plasser og den økende stigmatiseringen av røykere.

Færre nordmenn røyker

Andre mener imidlertid at sosiale røykere ikke egentlig eksisterer – i motsetning til sosiale drankere. At festrøykere egentlig er avhengige eller på grensen til å bli det.

Forskning kan tyde på at dette stemmer. En nyere studie utført på collegestudenter fant at 60 prosent av deltakerne nektet for at de var røykere, men identifiserte seg selv som festrøykere. Resultatene viste imidlertid at rundt 10 prosent av disse «ikke-røykerne» faktisk tente sigaretten minst annenhver dag.

Light er like skadelig

Andre studier, som National Survey on Drug Use and Health – hvor over 40 millioner personer som hadde tatt en sigarett den siste måneden deltok, viser imidlertid at kun 60 prosent av disse ble vurdert som nikotinavhengige.

Sosiale røykere trenger altså ikke å være avhengige av tobakk.

- Men de kan være hekta på røyken på en annen måte, sier Shiffman. Som for eksempel ritualet i seg selv eller følelsen de får når de røyker.