Er din konkurranseklausul ugyldig?

Konkurranseklausuler kommer lett i strid med behovet for fri konkurranse og et fungerende marked.

Publisert

Si nei til jobb-karantene!

  1. Er din konkurranseklausul ugyldig?

Riktignok kan en til en viss grad forstå at bedriften ikke har lyst til å lære opp framtidige konkurrenter, spesielt på steder hvor det kanskje ikke er økonomisk grunnlag for flere virksomheter av samme art.

Men det er nå engang slik at de som driver best vil overleve. En "monopolsituasjon" er ingen tjent med.

Konkurranseklausuler utgjør et personlig og økonomisk hinder for deg som ansatt. Du har kanskje lyst til å starte for deg selv, men kan få det trangt økonomisk i karantenetiden, og syns ikke du har råd til å "kjøpe deg fri" fra klausulen. Det kan du imidlertid slippe.

Hvorvidt din konkurranseklausul er ugyldig vil bero på en konkret vurdering spesielt basert på de momentene som står i de neste avsnittene. Husk at det som hovedregel er OK med en konkurranse-klausul der du aksepterer å ikke ta annet arbeid i den samme bransjen på opp til hele 2 år.

Dette forutsetter imidlertid at du faktisk får økonomisk kompensasjon for denne "sabbatsperioden", og det er det ikke alle som får.

Hva kan du gjøre?

Norges Juristforbund er av den oppfatning at det i Norge ikke er behov for å inngå avtale som begrenser arbeidstakerens adgang til å ta ansettelse i konkurrerende bedrifter etter arbeidsforholdets opphør. Bakgrunnen er at bedriftens behov for beskyttelse allerede er ivaretatt i lovgivningen. Det er for eksempel straffbart å røpe bedriftshemmeligheter etter straffeloven og markedsføringsloven.

Advokatfullmektiggruppen i Norges Juristforbund har også et klart syn på konkurranseklausuler. Deres konklusjon er at konkurranseklausuler kan være ugyldige, og det er spesielt avtaleloven og konkurranseloven som kan komme deg som ansatt til hjelp.

Avtaleloven

Avtalelovens § 38.1 sier at konkurranseklausuler som i urimelig grad hindrer dine ervervsmuligheter eller har større rekkevidde enn nødvendig, ikke skal anses bindende. §38.2.ledd tar for seg de tilfellene der du for eksempel jobber som lærling (utdrag fra loven):

  • "Er avtalen inngått mellom innehaveren av en bedrift og en som er ansatt i bedriften som lærling, kontorist eller i lignende underordnet stilling og gjelder den en viss tid etter at ansettelsen er opphørt, er forpliktelsen ikke bindende for den underordnede.

    Men gir ansettelsen deg innblikk i innehaverens kundekrets eller forretningshemmeligheter, og du kan benytte dette til i betydelig grad å skade innehaveren, skal konkurranseklausulen likevel være bindende, hvis ikke dette i urimelig grad vil vanskeliggjøre din adgang til erverv eller strekker sig lenger enn påkrevet for at verne mot konkurranse."

Denne regelen setter altså stramme rammer for hvilke konkurranseklausuler arbeidsgiveren kan sette. Husk også at en konkurranseklausul som går for langt kan rammes av avtalelovens § 36, som sier at avtalen ikke skal være urimelig eller i strid med god forretningsskikk.

Konkurranseloven

Også konkurranseloven kan hindre bruken av konkurranseklausuler. Dette gjelder spesielt §3-3 om forbud mot samarbeid og påvirkning til markedsdeling, og § 3-10 om inngrep mot konkurranseskadelig adferd.

Disse reglene vil særlig være aktuelle der du er ansatt, for eksempel som advokatfullmektig, i et område hvor din læremester (advokaten) er den eneste advokaten på stedet.

Er du usikker på om din konkurranseklausul er gyldig eller ugyldig, anbefaler vi at du kontakter advokat eller din fagforening.

Faktaopplysningene i artikkelen er hentet fra Juristkontakt nr. 9-10, 1999, vil du ha lovtekstene anbefaler vi Lovdata på nett: Avtaleloven, og Konkurranseloven

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer