Er den verste finansuroen over?

Bank- og forsikringsbransjen er svekket, men Kredittilsynet tror likevel på et godt første halvår totalt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den internasjonale finansuroen førte til svakere resultater for bank og forsikring i første kvartal. Men utviklingen i aksjemarkedene i andre kvartal peker i retning av bedre resultater i første halvår samlet.

Får vi resesjon i Norge?

Dette går fram av en oversikt fra Kredittilsynet. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo sier i en kommentar at det ikke ser ut til at uroen har ført til endringer i bankenes kredittpraksis som vil få vesentlige negative virkninger for økonomien for øvrig.

Kredittilsynet oppsummerer første kvartal med å vise til at netto kurstap på verdipapirer preger resultatene i bank og forsikring. Bankenes tap er fortsatt lave, men det er en viss økning i misligholdte lån. Både livsforsikringsselskapene og skadeforsikringsselskapene hadde samlet sett negative resultater, skriver Kredittilsynet.

Ya bank-lån for 32 millioner til Inkasso

Bankene hadde samlet et resultat før skatt på 4,3 milliarder kroner. Det er 2 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2007.

Bankenes sterke vekst i utlån fortsatte. Sammenlignet med utgangen av første kvartal 2007 økte utlån til kunder med 12 prosent. Veksten i innskudd fra kunder var 8 prosent.

Skadeforsikringsselskapene tapte på investeringene sine i første kvartal og fikk dermed samlet et resultat på minus 280 millioner kroner. Men selve forsikringsvirksomheten gikk bra med en reduksjon i skadeerstatninger på 5 prosent samtidig som premieinntektene økte.

Aktuelt: