Er 15 cm. normalt?

Er 15 cm. normalt?

Hei Esben!

Jeg registrerer følgende forhold:
1: I ukebladet og andre steder m.fl. påstår man at gjennomsnittlig penislengde er 15 cm.
2: Jeg antar det må være et fåtall av de med små peniser i Norge som skriver leserbrev til spørrespalter.
3.: Jeg antar også at for eksempel dere mottar et anseelig antall leserbrev, og kan kun sette inn et lite utvalg av disse på nettet.
4: Jeg antar da at dere velger å belyse varierende tema i leserbrevene, og ikke bare setter inn leserbrev om penislengde.
Dette leder hen til følgende spørsmål:
Hvis dere bare rykker inn et fåtall av deres henvendelser vedrørende små peniser, og det er bare et fåtall av de med små peniser som faktisk skriver leserbrev til dere, hvordan kan det da ha seg at det så ofte er leserbrev om dette temaet? Kan det være at gjennomsnittet faktisk er feil? Hvem måles dette gjennomsnittet på? Det er vel ikke de med de minste penisene som er mest velvillige til å stille opp til kontrollmåling? Andre bedrevitere opererer med gjennomsnittslengder på litt over 12 cm, har jeg lest. Kan det være at dere er med på å øke kompleksene til den norske mann med å operere med for «ambisiøse» mål?

Hilsen «En som lurer».
Hei!

Takk for et viktig brev - et brev som, slik jeg oppfatter det, dreier seg om begrepet «normalt».
Når en måler en eller annen størrelse i det vi kan kalle det menneskelige univers, får vi nesten alltid fram hva vi kaller en «normalfordelingskurve». Den har omtrent samme form som et stykke litt stivt tau som er løftet opp på midten, mens begge endene enda såvidt berører bakken . På grunn av den lille stivheten i tauet går det i myke buer, først en som svinger oppover, deretter den myke buen på toppen og så en ny myk bue før taut berører bakken igjen (ser du den?) Under den høye og største delen av denne buen befinner 95 prosent av befolkningen seg, hva enten vi måler kroppslengde, kolesterol, intelligens eller penislengde i stående.

For å kunne skaffe data til slike «normalfordelinger», må en undersøke en rekke mennesker på det en ønsker å finne normalfordeling av. Som du kanskje forstår, vil det normale ikke egentlig dreie seg om akkurat midtpunktet på kurven, som for penisers vedkommende ligger på 15,5 cm, men det vil dreie seg om så mye at det rommer ca 95% av befolkningen. For peniser betyr det fra 13 -18cm lengde i stående. Videre betyr det at om din penis er over 18 cm i stående, er den «unormalt stor» er den under 13 cm, er den «unormalt liten».

De som har kommet fram til disse tallene, har (dersom de har gjort jobben sin skikkelig), oppsøkt et stort antall menn, forklart dem hva det hele dreier seg om, og så utført penismålinger i stående, hvor hver og en blir at anonymt tall i den store samlingen. Ditt poeng med at de med små peniser vil holde seg unna i slike sammenhenger er godt, og det kan ha bidratt til å drive normalfordelingen oppover. Der har jeg imidlertid ikke annet å komme med, enn å si at selv har jeg verken deltatt som forsker eller forsøksperson i noen slik undersøkelse. Min eneste mulighet å tro på det andre har gjort.

Når det gjelder dem som opplever penisen sin som liten, og hvor stor del av dem som skriver til oss, vet jeg ikke. Likevel er det nok sannsynlig at en ikke ubetydelig del av dem som opplever det slik, faktisk har skrevet til oss i årenes løp. . Det er ikke så mange steder her til lands, hvor en kan komme i kontakt med akkurat denne typen fagmennesker. Jeg kan betro deg at samlingen brev hvor penislengde er temaet, representerer den største bunken av alle. Derfor blir det så leit at vi pr. i dag ikke kan gjøre noe forsvarlig for å få penis til å bli større. Den som opplever penisen sin liten er henvist til å leve med den slik.

Om han kommer til å utvikle et kompleks i den sammenhengen, er nok først og fremst opp til hvordan vi i vårt samfunn mener en mann er og skal være. Det er jo rett mange, dessverre, som synes å vurdere manndom etter penislengde, og som ynder å legge vekt på dette i for eksempel pornografiske eller erotiske sammenhenger. Min erfaring etter tallrike møter med menn av alle kategorier, er at den egentlige manndommen først og fremst sitter mellom ørene.

Vi lever i en verden av standarder, og de standardene er gjerne basert på gjennomsnitter og normalfordelinger. Det er på en måte byråkratene som har fått makt til å fortelle oss hvordan det skal være å være menneske. Om vi nå tar for oss de fire forholdene jeg nevnte: Kroppslengde, kolesterol, intelligens og penislengde, er det slik at nordmenn blir unormalt lange i verdensmålestokk, at normalfordelingen av kolesterol ligger alt for høyt i dette landet, at det er OK å være unormalt utrustet med intelligens, men penis bør helst ligge innenfor det gjennomsnittet som noen forskere har funnet fram til.
Når en ser på alt dette i sammenheng, kan det bli fristende å tenke at det viktigste blir å være seg selv med det en måtte være utstyrt med av gjennomsnittlige eller ugjennomsnittlige egenskaper.

Hilsen Esben E.P. Benestad