Epilepsi gir lavere IQ

Voksne menn kan få lavere intelligens dersom mor hadde epilepsi under svangerskapet, ifølge en ny norsk studie.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Studien, som er fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen, konkluderer med at mors epilepsi og hvordan denne er behandlet, kan påvirke fosteret og få følger for sønnens intelligens i voksen alder.

- Etter det vi kjenner til, er dette den første studien som ser på langtidskonsekvensene av at mor har epilepsi, hvor det samtidig er nesten fullstendig oppfølging av alle fødte med epilepsi frem til voksen alder, sier studieleder Nina Øyen til Mozon.no.

Øyen er seniorrådgiver ved Medisinsk fødselsregister og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Studien er basert på informasjon fra omkring 400.000 fødte guttebarn registrert i Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet fra 1967 til 1979.

Opplysningene om guttene ble koblet til medisinske og psykologiske opplysninger fra Sesjonsdatabanken fra 1984 til 1999, ifølge nettsidene til Folkehelseinstituttet. Ifølge Øyen ble intelligensen målt med forsvarets IQ-evneskårtest som utgjør en av mange målemetoder for intelligens.

Visste du at hunder kan forutsi epilepsianfall?

Medfødte misdannelser
De fleste studier som har sett på sammenhengen mellom epilepsi og fosterets eksponering for epilepsi-medikamenter, har fokusert på barn under fem år. Flere studier har blant annet vist at risikoen for å føde barn med misdannelser er to til tre ganger større sammenliknet med resten av befolkningen, når den gravide har brukt epilepsimedisiner under svangerskapet.

Enkelte medisiner kan også føre til at fosteret vokser mindre og har lavere fødselsvekt.

Ler mer: Millioner fødes mer feil

I den nye studien hadde forskerne ikke opplysninger om hvilke epilepsimedisiner de gravide kvinnene tok under svangerskapet, men Øyen og kollegene lurer på om medikamentene fenytoin og fenobaarbital (Fenemal) kan ha påvirket utviklingen av hjernen til guttefostre i morens liv. Disse epilepsimedisinene var vanlige å bruke på 1970-tallet.

- Men for å være helt sikre må det forskes mer, legger Øyen til.

Les også: - Gravide bør ta allergimedisin

Planlegge graviditeten
Så hva bør kvinner som har epilepsi og som blir gravide gjøre i dag?

- Vi ønsker å være med å planlegge graviditeten, for da kan vi enten redusere medisinen, ta den bort hvis det er mulig eller skifte over til en annen. Vi går inn i et helt spesielt opplegg med hyppige kontroller, sier nevrolog Rasmus Lossius ved Spesialsykehuset for epilepsi ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Han legger til at de følger opp et år etter at barnet er nedkommet.

- Kvinner bør ikke slutte på medisinen! Det er mye verre for fosteret når moren får et epileptisk anfall enn når hun tar medisiner, sier han.

Han får støtte av generalsekretær Annelise Høegh i Norsk Epilepsiforbund.

- Det aller viktigste er å ikke agere på egen hånd og slutte med medisinene. Dette bør gjøres i samarbeid med legen, sier hun, og legger til at hun synes den nye studien er spennende, og at slik forskning har vært etterlyst lenge.

Epilepsi er ikke en sykdom, men et symptom på forskjellige tilstander som leder til en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen. Om lag 40.000 mennesker i Norge har epilepsi, ifølge Norsk Epilepsiforbund.

Vil du bli gravid i sommer? Slik bør du gå fram