Epidural kan skade ammingen

Fire av fem norske kvinner ønsker epidural smertelindring ved fødsel. Men ny forskning viser at det kan gi ammeproblemer.

Fødende som får epidural for å redusere smertene, kan få problemer med ammingen, hevder australske forskere.

Kan være andre faktorer
Forskerne ved University of Sydney undersøkte 1300 kvinner som fikk barn i 1997. Av disse fikk 416 kvinner epidural.

Resultatet viser at kvinner som får epidural har større risiko for å få problemer den første uken med amming og for å stoppe ammingen tidligere.

Det er usikkert hvorfor det er slik. Forskerne tror det kan være et kjemikal i epidural som påvirker babyen. Men de ser ikke bort fra at kvinner som velger bort smertestillende også har større sannsynlighet for å amme i utgangspunktet.

- Det er andre faktorer som kan forklare dette, som at hvis en kvinne velger å ikke få epidural, kan hun også være mer motivert til å holde ut ammingen, sier Pat O'Brien, talskvinne for Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, ifølge BBC News.

Les også: Flere fødende velger akupunktur

Trøtte spedbarn
Hele 93 prosent av kvinnene i studien ammet barnet den første uken. De som fikk epidural hadde større risiko for å få problemer med dette. I tillegg hadde de større risiko for å stoppe ammingen før seks måneder var gått.

Tre fjerdedeler av kvinnene som ikke fikk smertestillende, ammet fortsatt etter 24 uker. Det samme gjaldt 53 prosent av kvinnene med smertestillende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det er økende bevis på at et kjemikal i epidural kan assosieres med trøtte spedbarn og problemer med å starte ammingen, sier forskningsleder Siranda Torvaldsen.

Vondt uten epidural
Britt-Ingjerd Nesheim, avdelingsoverlege og professor ved Ullevål universitetssykehus, har ikke sett studierapporten, men er enig med Pat O'Brian.

- Det kan være andre faktorer enn epidural som spiller inn. Ettersom 90 prosent av norske kvinner ammer, er epidural neppe skadelig, sier hun til Mozon.

Hvorvidt en kvinne får epidural, avhenger av om hun trenger det eller ikke.

- Hvis fødselen går lett og greit, trenger hun ikke epidural. Men hvis det ikke går lett og greit eller det strekker ut i tid, vil hun trenge det.

- Det finnes også ulemper ved epidural. Men uten kan man ha det forferdelig vondt, sier Nesheim.

Vil du vite mer om fødselen? Du finner alt du trenger å vite på Lommelegen:

Nesten alle får morsmelk
Epidural er en smertestiller som injiseres rundt ryggmargen til den fødende kvinnen. En studie fra sykehuset i Asker og Bærum viser at 20,6 prosent av de fødende kvinnene fikk epidural, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening. Ved Ullevål Universitetssykehus får 44 prosent av førstegangsfødende og 18 prosent av fleregangsfødende epidural.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fire av fem norske spedbarn fortsatt ammes etter et halvt år. Bare én prosent av spedbarna har aldri fått morsmelk.

 

Mozon.no, 13.12.2006