<b>Borte: </b>Du kan miste handlefrihet når du betaler ned på boliglånet. Det er ikke sikkert du får lånt tilbake pengene om får behov for det.
Borte: Du kan miste handlefrihet når du betaler ned på boliglånet. Det er ikke sikkert du får lånt tilbake pengene om får behov for det.Vis mer

Enveis nedbetaling

Får du lån igjen om du betaler ned boliglånet utenfor tur?

Sparingen har økt sterkt de siste månedene. I følge statistikken sparer husholdingene i 2009 mer enn den lettelsen vi har fått i lånekostnadene og lønnsøkningen til sammen.

Et av de hyppigst gitte rådene er å betale ned lån. Utlånsrentene er jo alltid høyere enn innskuddsrentene, slik at det gir større avkastning å betale ned på lån enn å sette penger på sparekonto.

Likevel er det problemer de velmente rådgiverne overser rundt nedbetaling av lån.

Får ikke like mye lån igjen

— Om kunden ønsker å øke boliglånet igjen, må det fremlegges en ny eindomstakst eller verdivurdering fra eiendomsmegler, sier informasjonsdirektør Aud-Helen Rasmussen i DnBNor.— Dette vil bli gjenstand for en vanlig kredittvurdering.

Det samme sier informasjonssjef Johnny Anderson i Skandiabanken.

Risikoen består i at boligverdien har falt siden du tok opp ditt opprinnelige lån. Mange banker gir ikke høyere lån enn 80% av antatt markedsverdi for boligen. Om boligen har falt i verdi, kan du være på eller over 80%-grensen selv om du har betalt ned på boligen. Da får du ikke låne pengene du betalte ned lån med igjen.

Pengene dine er alldeles ikke tapt, de står jo nå i boligen din. Men du har ikke lenger rådighet over dem. Om utviklingen skulle bli verre enn du hadde forutsett, har du tapt handlefrihet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rammelån

Begge bankene sier du kan erstatte boliglånet med et rammelån (kalles Boligkreditt i Skandiabanken) om du vil beholde fleksibiliteten. I både Skandiabanken og Dnbnor er det samme pris for rammelån som vanlige boliglån. Det vil si at renten øker ved økt opplåning, men synker om du betaler ned lånet under visse grenser.

Rammelån har ikke et gitt lånebeløp, men en maksimalt trekkgrense, som gjerne ligger på en prosentandel av boligens markedsverdi.

Ulempen er at også rammelån krever en fersk verdivurdering av boligen. Og om verdien har falt, får du ikke en like høy låneramme som da du tok opp det opprinnelige boliglånet.

— Rammelån krever også god disiplin, sier Rasmussen. — Det er viktig at man ikke bruker lån som skal nedbetales over 25 år til kortsiktig forbruk.

Et rammelån behandles gebyrmessig som et nytt lån. Det må også tinglyses på nytt.

.. men banken kan senke rammen

Et rammelån definerer en kredittgrense med sikkerhet i boliglånet. I Storbritannia har bankene ensidig senket disse kredittgrensene i takt med fallet i boligmarkedet. Forbrukere som har tilpasset seg en viss kreditt, har plutselig opplevd at den har blitt trukket tilbake.

— Dette vil ikke Dnbnor gjøre, selv om boligprisene skulle falle ytterligere, sier Aud-Helen Rasmussen. — Vi anser en avtale om rammelån som bindende fo rbegge parter.

Skandiabanken forbeholder seg retten til å senke rammen, — dersom vi ser at et engasjement er misligholdt eller står i fare for å bli det, som Johnny Anderson skriver i en e-post til DinSide.

I den generelle orienteringen om rammelån på nettstedet til Finansnæringens Hovedorganisasjon, står det at banken kan senke en slik låneramme om boligmarkedet faller eller din gjeldsbetjeningsevne blir dårligere.

Hjelp, vi sparer!

.. og moralen er

Det er stadig en god idé å betale ned gjeld, men betal kredittkortgjeld, forbrukslån, billån etc. først. Her er renten mye høyere enn ved boliglånet, og det er dermed mer å spare.

Før du går løs på førtidig nedbetaling av boliglånet, bør du være sikker på at du ikke får bruk for pengene i nærmeste fremtid. Du kan overveie å endre boliglånet ditt til et rammelån før du betaler ned på det, men du er altså ikke 100% sikker på at banken ikke endrer rammen om du skulle råke ut for dårlige tider.

Så fort blir du gjeldfri