Enter forsikring

Også Enter skiller mellom en grunnforsikring og en utvidet innboforsikring. Vi har sett bort fra uflaksforsikringen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Grunnforsikringen dekker
Brann, naturskader, vann, annen væske eller pulver, samt tyveri.

Fordeler med utvidet innboforsikring

  • Høyere beløpsgrense for erstatning

  • Skader inntruffet under transport dekkes

  • Skader forårsaket av dyr (f.eks. rotter, mus og hunder) dekkes

  • Ting som faller ned og knuses i bolig dekkes