Enorm økning i kortbruken

Aldri før har folks ønske om å bruke kort som betalingsmåte vært så stor. Bankenes betalingssentral opplever nå en enorm vekst i antall korttransaksjoner.

Norsk Gallup har foretatt en landsdekkende undersøkelse som viser store holdningsendringer når det gjelder folks villighet til å betale med kort i butikkene. Så sent som i 1998 var kort og kontanter like populært. De to siste årene har kortbruken tatt overhånd, og mens 37% av befolkningen fortsatt foretrekker kontanter, svarer hele 56% at de heller betaler med kort.

Tall fra BBS viser at kortbruken hittil i år har eksplodert, med en økning på 27% i forhold til samme periode i fjor.

Økt bruk - også i fremtiden

Det kommer neppe særlig overraskende på de fleste at det er de mellom 30 og 45 år som særlig foretrekker kort. De over 60 er mest restriktive.

Mot 30% i 1998, velger om lag halvparten å ta ut kontanter i butikken samtidig som de betaler for varer.

Undersøkelsen viser også at brukerne er fornøyde, og hele 61% oppgir at de vil bruke kort i økende grad i fremtiden.