Enklere skattejobb for ektefeller

Hvert år sliter titusenvis av ektefeller med å fordele renter og gjeld seg imellom - helt unødvendig.

Unødvendig jobb

Postene i selvangivelsen for renter og gjeld topper listen over hva nordmenn legger arbeidsinnsats i når de fyller ut selvangivelsen. I fjor var det over 136.000 nordmenn som rettet i tallene som var forhåndsutfylt av skatteetaten, og gjorde at nettopp disse postene ligger på topp i skattemyndighetenes statistikk over hva skattebetalere retter opp.

Endringer i kapitalforhold på selvangivelsen skyldes at ektefeller og samboere fordeler gjeld og renter på en annen måte enn oppgavene fra banken viser.

Før du tar frem kalkulatoren for å fordele gjeldsrenter med ektefellen, bør du sjekke om jobben kaster noe av seg. Illustrasjonsfoto: Per Ervland
Før du tar frem kalkulatoren for å fordele gjeldsrenter med ektefellen, bør du sjekke om jobben kaster noe av seg. Illustrasjonsfoto: Per Ervland Vis mer


- Rettelsene skyldes ikke feil i oppgavene eller overføringene av dataene fra oppgavene, sier informasjonsrådgiver Birgit Foss i Skattedirektoratet til DinSide.

Vi er et ektepar med 1.700.000 i huslån, gjeldsrentene er ført i sin helhet på kona. Vår inntekter er 350.000 og 500.000. Svarer det seg å fordele disse på en annen måte eller har ikke dette noen virkning?, spurte en leser i forbindelse med gårsdagens nettmøte om skatt.

Vårt glade budskap til innsenderen, er at det har overhodet ingen effekt på parets samlede skatt hva slags fordeling av rentene de velger i selvangivelsene sine.

Ekteparets samlede skatt blir nøyaktig den samme om kona fører opp alle renteutgiftene på sin selvangivelse, eller om de fordeler dem på begges, før de sendes til likningskontoret.

Knekkende likegyldig

I tabellen har vi brukt opplysningene fra innsenderen i et regneeksempel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skatten blir like stor
 HanHunTil sammen
Inntekt350.000500.000 
Gjeld  1.700.000
Gjeldsrenter 4 prosent  68.000
Alternativ 1: Alle rentene på én   
Minstefradrag61.10061.100 
Personfradrag35.40035.400 
Rentefradrag68.0000 
Sum fradrag164.50096.500 
Alminnelig inntekt185.500403.500 
28% skatt på alminnelig inntekt51.940112.980164.920
Altenativ 2: Dele rentene i to   
Minstefradrag61.10061.100 
Personfradrag35.40035.400 
Rentefradrag34.00034.000 
Sum fradrag130.500130.500 
Alminnelig inntekt219.500369.500 
28% skatt på alminnelig inntekt61.460103.460164.920
Beløp i kroner. Beregninger ved DinSide.


Rentefradragene påvirker bare den alminnelige inntekten, som det betales 28 prosent skatt av. Vi har derfor holdt både folketrygdavgiften og toppskatt utenfor.

Som det går frem, er ekteparets samlede skatt nøyaktig lik, uansett om paret velger å sende inn det forhåndsutfylte beløpet, hvor alle gjeldsrentene er ført på henne, eller om de velger å dele gjeldsrentene i to like deler. Den samlede skatten på alminnelig inntekt blir på nøyaktig samme beløp, uansett fordelingsnøkkel ekteparet velger å bruke for gjeldsrentene.

Også for formuesskatten

Heller ikke formuesskatten blir påvirket av hva paret gjør med gjeldsposten.

Uansett hva et ektepar har av skattbar inntekt til sammen og hver for seg, beregnes nemlig formuesskatten samlet.

Ektefellene kan velge hvordan de vil fordele formuen mellom seg. Hvis ektefellene ikke er enige, skal formuen beskattes hos den som er privatrettslig eier. Fordelingen av formuen mellom ektefellene påvirker ikke den samlede skatt på formuen, står det i veiledningen til årets selvangivelse.

Skattedirektoratet bekrefter at et ektepar vil bli tilgodesett med to ganger bunnfradraget i formuesskatten, som for 2006 er på 200.000 kroner. Samtlige av Norges ektepar vil dermed få 400.000 kroner i bunnfradrag før formuesskatt blir beregnet, uansett hva de sender inn til skatteetaten hver for seg.

Et par unntak

Det finnes noen få unntak fra reglen om at det er knekkende likegyldig for ektefellers samlede skatt hva de gjør med fordelingen av beløpene i selvangivelsene.

Et ektepar som til sammen har tjent over 394.000 kroner i 2006, står i fare for å måtte betale toppskatt hvis de liknes sammen i skatteklasse to.

Umiddelbart vil det derfor virke som den eneste riktige løsningen å kreve å liknes hver for seg, noe de har krav på.

Skatteetaten retter imidlertid en mild advarsel til ektefeller mot ukritisk bruk av sin rett til å bli liknet hver for seg. Det kan nemlig falle uheldig ut for deres samlede økonomi, hvis en av dem tjener lite:

Blir ektefellenes inntekt liknet særskilt (...), er det viktig å være klar over at hvis en av dem har en nettoinntekt som er lavere enn 35.400 kroner, vil vedkommende ikke få utnyttet personfradraget fullt ut. Slikt ubenyttet personfradrag kan verken overføres til den andre ektefellen eller trekkes fra senere år, skriver skatteetaten. Les mer om skatteklasse to her.

Hvis en av ektefellene står i fare for å få restskatt, kan det kanskje også være noen kroner å spare på å fordele fradragene. Rentetillegget på restskatt er 2,8 prosent, som forfaller i august og oktober, mens rentegodtgjørelsen på for mye innbetalt skatt er 2,5 prosent, som gir en effektiv innskuddsrente tilsvarende omtrent 4 prosent pa når beløpet utbetales i juni Les mer her.