Enitel konkurs

Gjeldsforhandlingene har ikke ført fram, og Enitel AS begjærte seg selv konkurs idag.

Enitel hadde frist til klokken åtte i dag til å finne en løsning på gjeldsproblemene, men klarte altså ikke å hente inn nok kapital for å sikre videre drift i selskapet.

Styret og administrasjonen jobber nå for å videreføre virksomheten gjennom nye eierkonstellasjoner.

Kundene reddet

Konkursen i Enitel kan få store konsekvenser for teletrafikken i landet, men foreløpig kan Enitels kunder ringe som normalt.

Samferdselsdepartementet har stilt en driftsgaranti, slik at driften holdes i ut denne uken.

Departementet forventer at selskapet gjør alt i dets makt for å holde inntektene så høye som mulig.

Det børsnoterte selskapet Enitel ASA berøres ikke av konkursen i datterselskapet.