Engangsstønad

Du slipper å stå på bar bakke, selv om du ikke har krav på fødselspenger. Da har du nemlig krav på en engangsstønad per barn.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Stønadsbeløpet fastsettes av Stortinget en gang i året.

Per i dag utgjør engangsstønaden 32.138 kroner, og beløpet er skattefritt.

Dersom fødselspengene samlet er lavere enn engangsstønaden, har du rett til å få utbetalt det overskytende beløpet.

Engangsstønaden utbetales til moren også i de tilfellene hvor bare faren har rett til fødsels- eller adopsjonspenger.