Energidrøm eller -mareritt?

I 2007 settes strømkabelen Norned i drift. Du kan få lavere priser i tørre år, og høyere priser i våte år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om ett års tid får både tilhengere og motstandere av handel med strøm over landegrensene enda mer å gripe fatt i. I januar 2008 åpnes det nordiske kraftmarkedet ytteligere overfor kontinentet.

Den 580 kilometer lange strømkabelen, Norned, skal gå fra Feda, i Kvinesdal kommune, til Eemshaven, ved kysten i Nederland, og knytte sammen det norske og det nederlandske kraftmarkedet. Kabelen har en kapasitet på 600 MW.

Kilde: NVE Trykk på bildet for å se en større versjon.
Kilde: NVE Trykk på bildet for å se en større versjon. Vis mer


Økt handel

På kartet til høyre ser du hvordan dagens strømkabler mellom Norge og utlandet tilrettelegger for handel med strøm over landegrensene.

Vest-Danmark omtales som en del av det nordiske strømmarkedet, selv om kraftprisene i området, ifølge Statistisk sentralbyrå, ofte ligger mellom norske og tyske priser. Dagens overføringskapasitet fra Norge til Danmark er begrenset til tre kabler som kan transportere 950 Megawatt (MW) fra og 1000 MW til landet. I tillegg kan det overføres cirka 3.000 MW mellom Norge og Sverige. Kabelen til Nederland vil øke overføringskapasiteten mellom Norge og utlandet med omtrent 15 prosent.

"Utvekslingen over NorNed vil være balansert, i den forstand at det over tid vil flyte like mye kraft i begge retninger. I tørre år vil det være netto import til Norge, og i våte år netto eksport. Dermed får kabelen en stabiliserende virkning på kraftprisene, og reduserer faren for at det oppstår svært anstrengte kraftsituasjoner i tørre år," skrev Statnett i sin konsesjonssøknad til Olje- og energidepartementet i 2004.

Motsetninger tiltrekkes

Kraftmarkedene i Norge og Nederland er omtrent like store: Dagens produksjonskapasitet i Norge utgjør cirka 23.000 MW, mens den nederlandske utgjør omtrent 21.000 MW. For øvrig er de to markedene svært forskjellige.

Som kjent er vannmagasinenes fyllingsgrad og andre hydrologiske spørsmål svært viktige for kraftprisene i Norge. Er tilsiget stort her hjemme, er prisene ikke bare lave i forhold til til andre lands priser, men de vil være temmelig like over døgnet og uken. Variasjonen i prisnivå kan imidlertid være stor mellom ulike år og innenfor et år. Det er vanlig at sommerprisene er lavere enn vinterprisene. Innenfor et døgn og en uke derimot, er det relativt liten usikkerhet om hvordan prisene i de ulike timene forholder seg til hverandre.

Kilde: Statnett Trykk på bildet, og se større versjon.
Kilde: Statnett Trykk på bildet, og se større versjon. Vis mer


I Nederland er prisdannelsen i kraftmarkedet helt annerledes. Ettersom langt det meste av elforbruket i Nederland ikke går til oppvarming, men til ulike prosesser og aktiviteter, er døgnvariasjonen i etterspørselen vesentlig større enn i Norge. Og ettersom relativt lite av kraftetterspørselen i Nederland er knyttet til oppvarming, er heller ikke sesongvariasjonen i forbruket like sterk som i Norge. Nederland har i flere år vært netto importør av kraft via sine naboland Tyskland og Belgia, ifølge Statnett.

God pris

Men det er ikke bare variasjonene i strømprisene som er ulike de to landene i mellom. Det er også betydelige forskjeller i det gjennomsnittlige prisnivået i "engros-markedet" hos de to. Spotprisene på den nederlandske strømbørsen lå mellom 10 og vel 20 prosent høyere enn i Norge i årene 2001 - 03.

Det er nærliggende å spørre om ikke den nye kabelforbindelsen kan føre til høyere strømpriser for norske forbrukere. Vil ikke norske og andre nordiske kraftprodusenter heller selge til en høy pris i Nederland enn til en lav pris i Norge?

- Kabelen Norneds kapasitet er relativt liten i forhold til det nordiske kraftmarkedet, som det norske markedet er en del av, og vil neppe ha stor betydning for prisnivået i Norden, mener seniorrådgiver Finn Roar Aune i Gruppe for Petroleums- og miljøøkonomi i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå.

I tørre år vil det bli lettere å importere strøm. Foto: Elisabeth Dalseg
I tørre år vil det bli lettere å importere strøm. Foto: Elisabeth Dalseg Vis mer


DS: Men akkurat nå for tiden virker i grunnen det norske kraftmarkedet ganske lukket overfor sine naboland og prisgitt egne knappe vannressurser?

Aune: - Ja, men det er nokså uvanlig. Det er vanligvis likere prisnivåer de nordiske landene i mellom enn akkurat nå. Og kabelens kapasitet på 600 MW er liten, når man ser den i forhold til Norden under ett.

- Den viktigste virkningen av den nye strømkabelen vil være at nordiske produsenter vil velge å eksportere mer til Nederland i våte år enn de gjør i dag, slik at prisene da vil øke noe. I tørre år, vil det imidlertid bli importert mer kraft, og prisene vil kunne synke noe.


DS: Er ikke dette å bagatellisere effekten av et eksportmarked med 20 prosent høyere gjennomsnittlige strømpriser?

Aune: - Nei, jeg fastholder at kabelens kapasitet er veldig liten i forhold til det samlede nordiske markedet, slik at forventede prisendringer er små, målt som gjennomsnittspriser over lengre perioder.

Det ser ut til at kabelen kan få liten betydning for prisene til forbruker hvis det nordiske strømmarkedet i fremtiden faktisk virker som ett marked. Hva kabelen til Nederland vil bety hvis det norske strømmarkedet i perioder, som nå, blir et mer lukket marked, er det få synspunkter på. Norske forbrukere får dermed krysse fingrene, og håpe at forutsetningen om et åpent og stadig åpnere kraftmarked holder stikk.

Det ser også ut som om det er enighet mellom Statnett og forskningsressursene i SSB om at norske forbrukere vil høste størst gevinst av kabelen i tørre år. Kanskje vi også bør krysse fingrene og håpe på mange gode, tørre år i tiden fremover, slik at vi kan høste størst mulig andel av den samfunnsøkonomiske gevinst.

Finn strømkontrakten som er riktigst og billigst for DEG. Trykk her, og bruk vår strømkalkulator.