Enebarn velger andre yrker

Din plass i søskenflokken bestemmer ofte hvilken utdannelse og hvilket yrke du velger. Foreldrene påvirker deg mer enn du aner, særlig hvis du er enebarn.

Enebarn velger andre yrker

Din plass i søskenflokken bestemmer ofte hvilken utdannelse og hvilket yrke du velger. Foreldrene påvirker deg mer enn du aner, særlig hvis du er enebarn.

Av Hanna Hånes

Enebarn, men også den eldste i en søskenflokk, er mer interessert i intellektuelt arbeid enn de yngre i en søskenflokk. De yngste har oftere kunstneriske ambisjoner, eller de velger et yrke der de kan arbeide utendørs.

- Fra tidligere vet vi at vår plass i søskenflokken påvirker vår personlighet, sier professor i psykologi, Frederick T. L. Leong ved Ohio-universitetet i USA. Han har sammen med kolleger gjennomført to studier som har tatt for seg barns plass i søskenflokken, deres interesser og valg av utdannelse og yrke.

- Foreldre har ulike krav til og ambisjoner for barn i en søskenflokk. For eksempel kan de overbeskytte enebarn og advare dem mot farene ved røff fysisk aktivitet, noe som fører til at disse barna lettere penses over i interesse for akademisk arbeid. Enebarn vil også få mer oppmerksom og støtte fra sine foreldre enn barn som må dele foreldrenes oppmerksomhet med søsken, sier Leong.

Han og hans kolleger har gjort to undersøkelser blant studenter, en blant medisinstudenter og en blant studenter som ennå ikke hadde valgt yrkesutdannelse. Han legger til at foreldre ofte har ambisjoner om at den førstefødte skal bli til noe, som for eksempel advokat eller lege. De har mindre ambisjoner for de yngre barna. Om den yngste av fire vil bli dikter, er det gjerne OK, men foreldrene vil ofte være mer betenkte om det eldste barnet velger en slik karriere. Også når det gjelder fysiske aktiviteter, blir foreldre mer avslappet etter hvert som de får erfaring som barneoppdragere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsene viste at det var størst forskjeller mellom enebarn og barn i en søskenflokk. Antall deltakere i undersøkelsene var for lite til å konkludere noe sikkert om de eldste i søskenflokken. Leongs gjetning er at forskjellene mellom eldstebarnet og yngre barn er størst i tilfeller der den eldste har fått være enebarn lenge, før han eller hun så har måttet dele oppmerksomheten med søsken. Undersøkelsene er publisert i tidsskriftet Journal of Career Assessment. mozon.no 29.05.2001.

Bestill nyhetsbrev fra mozon. Klikk