Endringene: Minimum 3 min

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I følge Forbrukerombudet.no er dette hovedpunktene i det nye parkeringsregelverket:

  • Parkeringsselskapene skal gi kundene rimelig frist til å kunne betale parkeringsavgiften. Et av de nyttigste punktene er antagelig at kundene nå skal ha minimum 3 minutter til å betale avgiften etter at kontrolløren har kommet til stedet.
  • Parkeringsvaktene skal gis grundig opplæring i når og hvordan kontroller skal foretas, og de skal ikke jobbe på provisjon.
  • Ved borttauing av kjøretøy skal parkeringsselskapet forsøke å varsle fører først, slik at han eller hun selv kan få en sjanse til å flytte bilen. Ved borttauing kan parkeringsselskapene ikke holde på bilen til en eventuell parkeringsbot er betalt.
  • Det skal opprettes en klagenemd som parkeringskunder kan klage til dersom de er uenige i parkeringsselskapenes beslutning om å ilegge tvangsgebyr eller å taue bort bilen. Klagebehandling i nemda skal være gratis for klagerne.

    Nemnda for parkeringsklager skal bestå av en representant utnevnt av Forbrukerrådet, en representant utnevnt av Parkinor og NORpark, samt en leder som er utnevnt i fellesskap.

    Det opprettes også et eget sekretariat for klagenemnda for privat parkering som vil kunne ta imot klager fra publikum i løpet av kort tid