Endring i kjøpekraft

Tabellen viser endring i kjøpekraft for en familie med en bruttoinntekt på 550.000 kroner og et boliglån på 1.000.000 kroner.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Endring i kjøpekraft,
1999-2000

 Person APerson B
Bruttolønn250.000 kroner300.000 kroner
Nettolønn175.000 kroner204.000 kroner
Skatteprosent30 %32 %
Årlig inflasjon 3 %3 %
Andel av huslån500.000 kroner500.000 kroner
Nominell rente i 19997,2 %7,2 %
Nominell rente i 20008,7 %8,7 %
Endring i renteomk. per år
etter fradrag for gjeldsrenter
inflasjonskorrigert
3.905 kroner3.905 kroner
Effekt av lønnsoppg. 4,5 %
korrigert for inflasjon
2.389 kroner2.785 kroner
Endring i kjøpekraft-1.516 kroner-1.120 kroner kroner