Coronavirus

Endre innvilget ferie?

Har du fått innvilget ferie fra jobben, men ferieplanene endret grunnet corona-situasjonen?

FOLKETOMT: Det er for tiden god plass på vanligvis så travle Oslo Lufthavn, takket være coronakrisen. Men om du ikke får dratt på ferie, kan du da få gjort om feriedagene dine til arbeidsdager? Foto: Bjørn Eirik Loftås
FOLKETOMT: Det er for tiden god plass på vanligvis så travle Oslo Lufthavn, takket være coronakrisen. Men om du ikke får dratt på ferie, kan du da få gjort om feriedagene dine til arbeidsdager? Foto: Bjørn Eirik Loftås Vis mer

Påskeferien nærmer seg, samtidig som corona-situasjonen, UDs råd om å ikke reise utenlands og regjeringens hytteforbud antakelig har satt stopper for mang en planlagt ferietur for en del av oss.

Men hva sier reglene om feriedager som du allerede har bedt om, og fått innvilget, av arbeidsgiver?

Kan man kreve at feriedager trekkes tilbake?

Vi har spurt Arbeidstilsynet om nettopp dette. Svaret er nei.

De forklarer at ferielovens bestemmelser ikke regulerer arbeidstakers adgang til å kreve at ferie trekkes tilbake.

- En inngått avtale om ferie vil derfor være gjeldende uavhengig av om feriereisen må avlyses på grunn av omstendighetene med corona, og en må dermed som utgangspunkt ta feriedager som planlagt, lyder svaret fra Arbeidstilsynets svartjeneste.

Snakk med arbeidsgiver

- Arbeidstaker som ønsker å avlyse allerede avtalt ferie må dermed ta dette opp med arbeidsgiver og det vil være opp til arbeidsgiver å avgjøre om en kan få trekke ferie for å jobbe i stedet, legger de til.

Advokat og avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester, Margrete Meder, bekrefter at arbeidstakere ikke kan kreve sin ferie endret. Hun anbefaler at man har en god dialog på den enkelte arbeidsplass og finner frem til smidige løsninger.

- Imidlertid er det slik at er ferien lagt, skal dette som utgangspunkt følges, legger Meder til.

Hva med sykdom i ferien?

Så er spørsmålet - hva med de som er syke når ferien skal tas ut, eller sitter i karantene? Hva skjer med feriedagene da?

Arbeidstilsynets svartjeneste sier til Dinside at spørsmålet reguleres av ferieloven paragraf 9, første ledd.

Dette betyr at ferien kan utsettes til senere i ferieåret dersom arbeidstakeren blir syk før planlagt ferien starter.

- Arbeidstakeren må selv ta kontakt med arbeidsgiver og kreve ferien utsatt, og dokumentere sykdom med legeerklæring, senest siste arbeidsdag før ferien skulle startet, forteller de på e-post.

Dette gjelder også dersom arbeidstakeren blir syk i løpet av ferien sin, da kan det tilsvarende antall feriedager som blir omfattet av sykdom utsettes til senere i ferieåret, som også må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes til arbeidsgiver så snart som mulig.

Hva med de som er i karantene?

- Disse reglene forutsetter en sykmelding på 100 prosent. Nav har på sine sider bekreftet at de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, har rett til sykemelding, skriver Arbeidstilsynets svartjeneste.

NHO derimot, sier til Dinside at ferieloven forutsetter at arbeidstaker er helt eller delvis arbeidsufør.

- Det kan være tilfellet ved karantene – dersom man faktisk er syk. Men en ren karantene av preventive hensyn, for eksempel etter utenlandsreise eller lignende, oppfyller ikke ferielovens krav, sier Margrethe Meder.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!