En god forsikring skal ikke bare være forbeholdt eliten. Foto: Per Ervland
En god forsikring skal ikke bare være forbeholdt eliten. Foto: Per ErvlandVis mer

Endelig grunn til å feire

Ny forsikringslov hindrer forskjellsbehandling.

En av DinSides fanesaker gjennom flere år har vært et mer rettferdig forsikringssystem. Den nye forsikringsavtaleloven er et stort steg i riktig retning.

- Vi har sett for mange saker der det kan være tvil om en forsikringsnektelse er saklig. Det er derfor et klart behov for lovregler som beskytter mot usaklige forsikringsnektelser. Det er også viktig at når man nektes forsikring av selskapet, så skal man få en grundig skriftlig begrunnelse for nektelsen, og man skal få opplysninger om muligheten for å bringe avslaget inn for Forsikringsskadenemnda, sier justisminister Knut Storberget.

Vanskeligere å nekte

Den nye forsikringsavtaleloven er vesentlig forbedret fra 1. januar 2009. Den sier at forsikringsselskapene ikke kan nekte noen forsikring som tilbys allmennheten, uten saklig grunn. Selskapet skal ha en god grunn for å kunne avslå en forsikringssøknad, og det skal være en sammenheng mellom risiko og avslag. Et avslag på en forsikringssøknad skal være saklig begrunnet, og avslaget skal opplyse om hva som skal til for at det omgjøres.

Les også: Nekter å forsikre gullsmeder og studenter!


Loven skjerper også kravene ved selskapenes innhenting av helseopplysninger. Blant annet skal selskapene ikke kunne be om helseopplysninger som er eldre enn ti år. Betalingsanmerkninger skal heller ikke kunne ligge til hinder for å få kjøpt forsikring. Dysleksi eller adopsjon kan heller ikke lenger ansees som rimelig grunn for at avslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Uheldig situasjon

DinSide ønsker den nye loven velkommen etter flere år med diskriminering i forsikringsbransjen.

- Vi er nå i en situasjon hvor det ikke er kundene som plukker selskap, men selskapene som plukker kunder, har rådgiver Helga Skofteland i Forbrukerrådet tidligere uttalt til DinSide.

Forsikring - bare for eliten?

I juli 2005 tok DinSide, med Elisabeth Realfsen i spissen, skjeen i egen hånd. Sammen med DinSides lesere sendte vi et brev der vi oppfordret Justis- og politidepartementet til å se nærmere på omfanget av problemer forbrukere opplevde overfor forsikringsbransjen.

I brevet pekte vi blant annet på den høye andelen avslag på vanlig forsikring, spesielt blant personer som allerede hadde søkt om uføreforsikring. I tillegg mente vi at forsikringsselskapenes praksis med å nekte personer forsikring uten saklig grunn, førte til liten konkurranse i markedet og dårligere vilkår for forsikringstakerne.

Les også: Slik får du billigere forsikring