Endelig forsvinner tolltullet

Fra 1. mars blir det billigere å bestille småpakker fra utenlandske nettbutikker. To år etter at myndighetene begynte å kreve moms av småpakker, har byråkratene endelig tatt til vettet.

På høy tid, er vår oppfatning. Det var ille nok å betale merverdiavgiften på 23 prosent, men enda verre var det å måtte betale et fortollingsgebyr på 120 kroner.

Utsetter du CD-kjøpet til 1. mars, er det gode penger å spare:

 • Du skal kjøpe en CD til 150 kroner. I dag vil den koste deg 34,50 i mva + 120 kroner i fortollingsgebyr hos Posten. Totalpris = 304,50-

 • Venter du derimot til 1. mars, slipper du merverdiavgiften og fortollingsgebyret. Prisen blir altså 150 kroner.

Dyrt og tungvint å bestille

Det var riktignok mulig å kutte fortollingsgebyret til 50 kroner, ved å fortolle selv via Internett. Problemet var at også dette var tungvint, og lite kjent blant netthandlerne.

I praksis lot derfor de fleste nettshoppere Posten stå for fortollingen. I tillegg til at det var dyrt, var det også svært tungvint. Vår erfaring var at Postens trege rutiner forsinket leveringen med rundt tre uker, og når du i tillegg måtte betale 120 kroner for jobben var det ingen tvil. Tolltullet kvelte småshopping fra utlandet.

Gebyret på 120 kroner var likevel ikke Posten alene om, de andre speditørene tok omtrent den samme prisen. De leverte likevel i løpet av noen få dager, og ikke uker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå er det altså slutt

Og takk for det! Her er pressemeldingen fra Finansdepartementet:

 • Finansdepartementet har i dag besluttet å avvikle Bondevik-regjeringens ordning med merverdiavgift på postordrevarer som har en verdi under 200 kroner.

  - Jeg er opptatt av at alle de som bestiller varer over internett skal få varen raskt, enkelt og greit utlevert på postkontoret - uten forsinkelser og uten å måtte betale er stort gebyr til Posten, sier
  finansministeren.

  - Vi avvikler den ordningen den forrige regjeringen innførte, og setter i stedet inn ressursene på å få til et enkelt og brukervennlig system som også vil kunne omfatte dyrere varer som det alltid har vært avgiftsplikt for, sier finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han har stor forståelse for
  at mange som har kjøpt småvarer over internett ønsker å motta disse uten forsinkelser og uten å betale det relativt høye gebyret som varene er blitt ilagt på postkontoret.

  - Innføringen av avgiftsplikt for disse småpakkene har skapt mye frustrasjon og ulemper for brukerne, sier Schjøtt-Pedersen. Jeg er også kjent med at det har oppstått misforståelser om hvilke forsendelser som har vært omfattet av ordningen, slik at både gavesendinger og gratis reservedeler tilsendt fra utlandet er blitt forsøkt fortollet og ilagt gebyr på postkontoret, sier
  Schjøtt-Pedersen.

  Reglene om moms på de små postordrepakkene ble innført 1. mars 1999 - og avvikles fra samme dato i år. Bakgrunnen for regelendringen i 1999 var påtrykk fra næringsdrivende som konkurrerer med utlandet i postordremarkedet, f eks innen filmframkalling og kosmetikk.Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har siden forskriften ble innført lagt ned mye arbeid i å forenkle fortollingen, og blant annet innført gratis fortolling over internett. Likevel har postgebyr
  og forsinkelser skapt problemer for brukerne.