Endelig avslørt: Derfor lever kvinner lenger

En av grunnene til at kvinner lever lenger enn menn er at de har sterkere hjerter, viser en studie.

Forskerne fant ut at menns hjerter mister intill en fjerdedel av kraften mellom alderen 18 og 70. Kvinners hjerter holder seg derimot sterke langt inn i alderdommen. En 70 år gammel kvinnes hjerte virker nesten like godt som da hun var 20, skriver den engelske avisen Daily Mail.

- Den dramatiske kjønsforskjellen kan forklare hvorfor kvinner lever lenger enn menn, sier professor David Goldspink, som ledet forskningen ved Liverpool John Moores University.

I Norge lever kvinner i snitt omtrent seks år lengre enn menn. Kvinner over 60 er den raskest voksende aldersgruppen.

Forskergruppen brukte to år på å studere aldringen til 250 menn og kvinner mellom 18 og 80 år. De valgte kun friske mennesker, så resultatene er ikke påvirket av effekten av sykdommer.

- Ved å studere både kvinner og menn har vi hatt muligheten til å se på forskjeller og likheter mellom kjønnene etter hvert som de ble eldre. Nå har vi et mye klarere helhetsbilde av hva som skjer med menneskekroppen gjennom livet, sier professor Goldspink.

Menn bør trene
Han understreker at dette ikke bare er dårlige nyheter for menn. De kan få friskere hjerter bare ved å trene jevnlig.

I en annen studie oppdaget professoren at hjertene til veteran-idrettsmenn mellom 50 og 70 år var like sterke som 20 år gamle universitetsstudenter som ikke trente.

- 20 til 25 prosent av kraften som brytes ned i menns hjerter kan bremses eller forhindres med jevnlig trening. Hvis menn jobber med det kan de opprettholde kraften til deres aldrende hjerte.

Han sier også at kvinner trenger å trene jevnlig for å hindre at benmusklene deres blir mindre og svakere.

Han etterlyser en opplysningskampanje for å få folk til å trene og dermed holde seg friskere etter hvert som de blir eldre.

Mozon.no, 12.01.2004