Enda høyere hastigheter i vente

Til nå har vi kun sett starten på en utvikling som kommer til legge helt nye premisser for hvordan vår mediefremtid kommer til å være. Men DinSide viser deg litt av morgendagens teknologi.

Strømnettet

Kan du få bredbånd?

  1. Enda høyere hastigheter i vente
  2. Hva koster det?


Viken energi har begynt et prosjekt der de ser på mulighetene til å bruke strømnettet til å overføre data. Teknologien kalles PLC, powerline Communicationsog vil utnytte det eksisterende nettet med strømkabler. Hvis teknologien lykkes, og hittil har signalene fra prøveprosjektet til Viken Energi vært positive, vil du kunne være tilkoplet hele tiden, og kun betale en fastsum. Altså på lik linje med kabelnettet.
Fordelen med denne teknologien er at strømnettet er langt bedre utbygd enn kabelnettet, og i tillegg vil også behovet for husnett være løst. Hvis resten av prøveprosjektet blir vellykket er planen at Asker, Bærum og Oslo vil få et slikt tilbud i løpet av 2001. Prisen på tjenesten er foreløpig ikke avgjort, men den skal være konkurransedyktig i forhold til både kabel og ADSL alternativet.

Satelittoverføring


Det norske teknologiselskapet Nera utvikler en teknologi som ønsker å utnytte satelitteknologi til å overføre digitale signaler. DVB-RCS kalles teknologien som er en toveiskomunikasjon som i følge Nera selv vil gi hastigheter på opp mot 50 mbps til maskinen og 2 mbps fra maskinen.
Teknologien er forløpig fokusert mot bedriftsmarkedet, prisen på tjenesten vil være for høy for privatkunder. Spesielt vil løsningen være utmerket for bedrifter som har store krav til kapasitet, men ligger i utkantstrøk der verken kabelnett, optisk nett eller andre bredbåndsløsninger er tilgjengelig.

Trådløse nettverk, Radiosignaler

Nera jobber også med en teknologi som muliggjør kommunikasjon via trådløse nettverk med radiomaster i stedet for satellitter. Dette krever en stor utbygning, for slike master vil kun ha en rekkevidde på en til to kilometer. Hittil har tre aktører fått tillatelse til å bygge slike radiomaster. Men foreløpig ligger kommersiell utnyttelse av denne teknologien fortsatt et stykke ut i fremtiden.

Andre aktuelle saker fra DinSide:
-Se den komplette oversikten over internettaksess