Pendlere betaler i tid, men kan spare penger? Foto: colourbox.com
Pendlere betaler i tid, men kan spare penger? Foto: colourbox.comVis mer

Enda gøyere på landet?

Boliger bare en drøy time fra storbyen koster ofte én tredjedel. Men hva koster pendlingen?

Folk som bor litt usentralt liker å vektlegge hvor vakker naturen er og hvor stille og fredelig og trygt det er. Faktisk står ikke de fredelige villastrøkene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim mye tilbake fra hvilken som helst bygd når det gjelder natur, fred og trygghet.

Om dette er riktig, er omegnkommunenens eneste fortrinn prisen, og det bekreftes sannelig ved å lese boligannonsene på Finn. I tabellen nedenfor har vi tatt ut noen boliger en drøy time fra Rådhusplassen i Oslo med bil, og to boliger som ligger i hovedstaden.

NY KALKULATOR: Bør du flytte på landet?

Ikke alt i Oslo er like sentralt

Oslo er en stor kommune, men i de fjerneste utkanter i nord og øst bor bare skistueservitører og damvoktere. Likevel tar det sin tid å komme seg fra Bjørndal eller Haugenstua til sentrum, særlig om man insisterer på å kjøre bil når alle andre har den samme idéen.

De to boligene vi har plukket ut, på Høyenhall og Grefsen, ligger mer sentralt. Men likevel mener Trafikanten.no det vil ta deg 46 minutter å komme deg fra Grefsen til Rådhusplassen (om trikken er i rute), nesten like lang tid som en som bor på Gran på Hadeland, hvor et annet objekt ligger.

Med toget fra Gran

Vel, om du vil bo ved Rakkestad, på Gran eller i Hurdal, ser du at du kan få eneboliger til 1,4 millioner kroner. I Oslo er det vanskelig å finne noen billigere enn de to vi har valgt ut, som begge koster i underkant av seks millioner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er en voldsom forskjell. Hva skyldes den? Vi skal lage et regneeksempel.

La oss sammenligne enboligen på Høyenhall med den på Gran. La oss videre si at vi jobber ved Oslo sentralstasjon, og at vi tar kollektivtrafikk til jobben.

Fra Gran skal dette ta én time og 26 minutter. Fra Høyenhall 24 minutter. Tidsforskjellen er altså én time og to minutter (begge boligene ligger i gangavstand fra de lokale togstasjoner. Gangtid og litt venting er regnet inn).

Prisforskjellen er 3.990.000 kroner.

Boliger rundt Oslo
StedPrisPrimærromAvstand til OsloTid med bilTid med kollektiv
Ved Rakkestad1 400 000154 m²88 km1 t 37 min1 t 31 min
Gran1 400 000175 m²69 km1 t 17 min1 t 26 min
Hurdal1 400 000135 m²84 km1 t 15 min1 t 9 min
Høyenhall, Oslo5 390 000139 m²10 km14 min24 min
Grefsen, Oslo5 900 000146 m²17 km23 min51 min


Hva sparer du i Oslo?

Denne merkostnaden ved å bo i Oslo skal altså forrentes ved sparte reisekostnader og tidskostader for å slippe å reise fra Gran. Besparelsen "varer evig" og det er ikke riktig å skrive ned selve grunnsummen. Enten kan du selv slippe reisen til evig tid, eller neste generasjon arver fordelen ved å slippe å bo på Gran.

Altså skal vi bare beregne en avkastning tilsvarende renten på beløpet. Hvilken rentesats er det så rimelig å legge til grunn?

Vi kan jo bli syke eller arbeidsledige, og da er det ikke lenger så viktig å bo nært jobben. Men i det store og hele virker det som risikoen er liten for at vi ikke skal nyte godt av vår sparte pendling. Det tilsier en nokså lav rente. La oss for eksempel benytte en rente på 6%, som er omtrent det boliglånsrenten har ligget på i Norge de siste tjue årene.

Så nå har vi altså funnet ut hvor mye vi må spare hvert år, seks prosent av 3.990.000 kroner. Det er 239.400 kroner i året.

Det er nokså mye penger det, nesten en gjennomsnittlig årslønn etter skatt.

Reisefradrag

Det er nokså enkelt å finne ut hvor mye man må betale for reisen, da både hun på Gran og han på Høyenhall kan klare seg med månedskort på toget. Det koster 1.845 kroner, eller 20.295 kroner året, om man bare bruker det elleve måneder.

Du får jo riktignok et skattefradrag. Det er 69 km til Gran, eller 138 km to veier. Reiser du her 230 dager i året, blir det 31.470 kilometer. Det er 1,40 kroner i fradrag pr. kilometer, noe som blir 44.436 kroner. Det som overstiger 12.800 kroner, her 31.636 kroner, kan du trekke fra i "alminnelig inntekt" som skattes med 28%. Du får altså tilbake 8.858 kroner på skatten.

Månedskortet ditt koster deg med andre ord bare 11.437 kroner.

Men dette er ikke hele forskjellen på å reise fra Høyenhall og å reise fra Gran. På Høyenhall har du månedskort for Oslo, som koster 550 kroner måneden. For elleve måneder er det 6.050 kroner. Det er for kort reisevei til å komme over 12.800 kroner i reisefradrag.

Merkostnaden til Gran er derfor 11.437 kroner - 6.050 kroner = 5.837 kroner i året.

Tidskostnader

Koster det noe å sitte og glane ut av vinduet på toget eller snorke på pendlerbussen? Ja, det gjør faktisk det. Du kunne kanskje jobbet overtid. Du kunne malt huset i stedet for å leie noen til å gjøre det, eller laget mat i stedet for å kjøpe frossenpizza.

Statens vegvesen har publisert slike tidskostnader, som brukes til å beregne samfunnsnytten ved nye veiprosjekter. (Å flytte til byen kan godt analyseres på samme måte, som om noen har bygd en ny vei som har bragt reisetiden og reisekostnadene ned til null).

Tidskostnaden for arbeidsreiser med tog er satt til 56 kroner timen.

Vår pendler fra Gran sparer to timer og fire minutter hver dag på å flytte til Høyenhall. Om vi stadig forutsetter 230 arbeidsdager, blir det 475 timer og 20 minutter. Tidskostnaden blir etter dette 28.619 kroner i året.

Selge bilen?

I vårt eksempel var det nokså greit å klare seg uten bil både på Høyenhall og Gran, der togstasjonen ligger 400 meter fra huset. Men det er få eksempler på "moderne" mennesker på landet som ikke har bil. Kollektivtransport finnes, men den går ikke dit du skal når du vil.

Når har de fleste bil også i byen, men la oss - for argumentets skyld - si at vår eks-pendler også selger bilen når han flytter til Høyenhall, og på denne måten sparer 3.500 kroner måneden, eller 42.000 kroner året.

En stor uforklart sum

For at regnestykket vårt skulle gå i hop, måtte vi finne sparte pendlerkostnader på 239.400 kroner i året. Når vi legger sammen reisekostnader, tidskostnader og en spart bil, finner vi bare 76.006 kroner. Det mangler "nytte" for 160.000 kroner i året.

Med denne summen kan vi bare betjene en merkostnad i byen på 1.266.767 kroner, ikke 3.990.000. Mer enn to tredjedeler mangler.

Ikke prissatte faktorer

Når Statens vegvesen lager prosjekter, tar man også hensyn til ikke prissatte faktorer. Disse kan være nærhet til byens mange tilbud og kanskje følelsen av ikke å bo isolert fra venner og familie.

Og det er vanskelig å slippe unna et inntrykk av at byfolk er villige til å betale veldig mye for det følelsesmessige og kanskje det imagemessige det betyr å bo i byen. Det må være en opsjonsverdi ved at mange tilbud er tilgjengelige, selv når man ikke benytter dem.

Det kan også hende at tidskostnadene til Statens Vegvesen - som slettes ikke er enkle å beregne - er alt for lave.

Så langt har vi bare snakket om fordelene ved å bo i byen, ikke ulempene ved å bo på landet. Bygdedyret skal leve i beste velgående.

Endelig kan det ha oppstått en markedssvikt; markedet har oversett bygda i all turbulensen i boligmarkedet. Det betyr at prisene på landet skal opp og/eller prisene i byen ned.

Prøv selv

DinSide har laget en pendlerkalkulator som viser hvor mye billigere boligen på landet må være for at du vil flytte dit. Denne kalkulatoren tar noen snarveier, men den skulle gi et nokså godt bilde av hva vi eventuelt sparer på å flytte på landet.

Bruker du ekstreme verdier, blir det galt. Du kan ikke ha fire timers reisevei hver vei til jobben hver dag, for eksempel. Tidskostnadene til Statens Vegvesen tar også noe hensyn til at tiden blir mer dyrebar når det er lite av den, slik at tidskostnadene for lange arbeidsreiser (ver 100 km) er høyere enn for korte. Det har vi ikke tatt inn i kalkulatoren.