En time mindre børst

Regjeringen fremmer forslaget om én times kortere skjenketid.

Skjenking til seneste klokken to er allerede innført i Fredrikstad og Sarpsborg og politistasjonssjef Jon Rune Lunder i Sarpsborg mener det har hatt effekt i hans by.

Men er denne utelivsrelaterte volden veldig alvorlig?

- Generelt er det mindre alvorlige legemssaker, noen med skjev nese, noen blir slått ned også så videre. Men det som er alvorlig, er at det i forbindelse med utelivet er en masse ordensforstyrrelser. Ikke med at folk velter på høye hæler eller på sykkelen, men folk utagerer på grunn av for høyt alkholinnhold. Jeg viille påstå at det er alvorlig at poltiiet må legge en vesentlig del av sine ressurser til den tiden av døgner der de fleste ligger og sover. Det betyr at de begrensede poltiressursene vi har er vesentlig mindre tilgjengelige til andre tider.

Vanvittig forslag i krisetider

- Pengene ikke så viktige i Oslo

- I samarbeid med poltiet i Bergen, Trondheim og Stavanger gikk Oslo-politiet ut for godt over et år siden med ønske om å redusere skjenketiden fra klokken tre til klokken to, sier polititassjonssef ved Sentrum politistasjon i Oslo, Bjørn Åge Hansen. - Begrunnelsen er veldig enkel. Volden utøves i sentrum stort sett natt til lørdag og natt til søndag.

Vil ikke folk bare begynne å drikke en time tidligere?

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det kan man si. Men utelivet har endret seg. Mange sitter hjemme og drikker til klokken elleve. Da kan de allerede være ganske fulle, så går de ut og drikker på utestedene.

- Vi bruker en del ressurser natt til lørdag og natt til søndag. Men det er ikke hovedpoenget, hovedpoenget er om vi kan unngå noen sykehusinnleggelser. Det har ikke så mye å si for politiressursene. Vi må ha folk ute uansett, så jeg vil ikke tallfeste noe innsparingseffekt.

Regjeringen har bestemt seg

Etter å ha vurdert frem og tilbake, fremmer regjeringen nå et lovforslag som fratar kommunene retten til å bestemme skjenking etter klokken to om natten. Som med lovforslag flest, skal dette ut på høring. Men noen høringsinstanser har allerede gjort seg opp en mening om det.

- Prinsipielt er vi for kommunalt selvstyre og for et størst mulig kommunalt selvstyre, men dette er ikke saken der vi setter det på spissen, sier kommunikasjonssjef Jørn Ivar Baade i Kommunenes Sentralforbund.