En slags ensomhet.

dikt av ebsilon

En slags ensomhet.

Så sto jeg tiljublet med gode ord.
Begeistringen var hjertelig og stor.

Jeg ble da glad, det vil jeg mene!
De var så mange, men likevel,
Så følte jeg meg ensom og alene
Med det som er mitt egentlige selv.

Ebsilon