En norsk familie må tjene minimum 400.000

Kan en norsk kjernefamilie leve komfortabelt i Norge med 400.000 i samlet inntekt? Med utgangspunkt i tall fra Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) og Skattedirektoratet har vi sett på saken.

Hvor dyrt er det å leve og bo i Norge, og hvor mye penger må du tjene for å ha det noenlunde bra? Ett er sikkert, det finnes ikke noe fasitsvar. Men det går an å nærme seg problematikken.

I første omgang skal vi se på den økonomiske virkeligheten for en norsk familie på fire: To voksne med to barn på fem og 11 år.

SIFOs "standardbudsjett" er et budsjett som viser hva nordmenn bør ha av penger for å kunne klare seg på et "rimelig" forbruksnivå. Hva et rimelig forbruksnivå er er et åpent spørsmål. SIFOs tall gir overhodet ikke noe rom for luksus. For eksempel finner vi under rubrikken, "Mat- og drikkevarer", følgende tekst:

"...budsjettet gir rom for brus og boller, men ikke sjokolade, chips osv..."

Etter DinSides vurdering er tallene SIFO opererer med minimumsbeløp for å kunne leve et normalt liv.

Bolig til 700.000, bil til 50.000

En del utgifter er ikke inkludert i SIFOs budsjett. Vi har derfor anslått disse. Blant annet sier vi at familien har et boliglån på 700.000 til laveste effektiv rente på markedet: 6,9%. Vi sier videre familien har samlet studielån på 200.000 kroner der bare den ene har inntekt og 300.000 der begge har inntekt. Vi har beregnet alle lån etter samme lave rente på 6,9% (i dag er flytende rente på studielån 7,8%). Låneutgiftene i tabellen er derfor lavere enn det de fleste i virkeligheten har.

Andre samlede årlige utgifter for familie på fire
Ikke inkludert i SIFOs budsjettDinSides anslag
Boliglån700.000
Studielån200.000/300.000
Billån50.000
Strøm*10.221
Tobakk og alkohol0
Videregående skolegang0
Helsetjenester2.000
Feriereiser15.000
kostbare fritidsinteresser 0
feiring av begivenheter, gaver0
*Basert på årlig strømforbruk på 25.000 kWh hos billigste leverandør per 11. august.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som vi ser er våre foreslåtte utgifter lave. For eksempel har familien et "beskjedent" boliglån på 700.000 kroner. 2.000 kroner er alt vi tillater familien å bruke på tannlege, lege og apotek i løpet av et år. Bil til 50.000 kroner og samlede ferieutgifter på 15.000 kroner må også karakteriseres som svært beskjedent.

Vi håper at ingen i familien nyter alkohol eller tobakk. Disse utgiftene er, som tabellen viser, satt til null. Budsjettet tillater heller ikke deltagelse på festlige eller sosiale arrangementer dersom dette fører til utgifter. Ei heller gir budsjettet rom for "kostbare" fritidsinteresser.

Etter å ha anslått familiens årlige forbruk og utgifter må vi beregne familiens samlede disponible inntekt. Beregningene foretok vi, i samarbeid med Skattedirektoratet, på skatteetatens hjemmeside. (Tips: Beregn din egen skatt på denne siden)

Målet vårt var å finne ut om en samlet inntekt på 400.000 kroner er tilstrekkelig for en gjennomsnitts norsk familie på fire, der barna er henholdsvis fem og 11 år.

I vårt første eksempel er det kun den ene voksne som har lønnsinntekt:

Nøkkeltall: Familie på fire med to barn 5 og 11 år med én inntekt på 400.000
(alle tall i kroner)Inntekt per månedInntekt totaltUtgifter per månedUtgifter totalt
Brutto lønn33.333400.000  
Skatt  8.584103.004
Barnetrygd1.85222.224  
Studie- og boliglån*  6.92383.076
Strøm**  85110.221
SIFO  15.025180.300
Billån***  1.01312.156
Tannlege/Lege/Apotek  1672.000
Ferie  1.25015.000
SUM 422.224 405.757
*Boliglån 700.000, og studielån 200.000, begge med gjennomsnittlig effektiv rente: 6,9%. **Nettleverandør Drammen Energi, strømleverandør Meganor (flytende pris for 25000 kWh per år). ***Billån 50.000 over fem år med effektiv rente 8%.

I denne familien har den ene voksne en brutto lønn på 400.000 kroner og et studielån på 200.000 kroner. Den andre voksne er hjemmeværende uten egen inntekt og uten lån. Inkludert barnetrygden blir samlet inntekt 422.224 kroner. Utgiftene inkludert skatt beløper seg til 414.997 kroner. Vi ser altså at familien har 16.467 kroner til overs.

Med en beskjeden bolig til 700.000 kroner har denne familien sannsynligvis ikke ikke råd til å bosette seg i Oslo eller andre pressområder..

De 16.467 kronene som er til overs, er etter vår mening, ikke mer enn strengt nødvendig for å kunne dekke vanlige menneskers utgifter til alkohol, tobakk, gaver, utgifter til "feiring" av begivenheter og "kostbare" fritidsinteresser. Som tabellen viser er det ikke avsatt én krone på disse postene. Husk også at familien kjører en meget rimelig bil til 50.000 kroner. Mange har større utgifter til bil enn det vi har beregnet.

Tjener 200.000 hver

Situasjonen for familien blir noe bedre dersom begge de voksne har hver sin inntekt på 200.000 kroner. Vi regner også med at begge har et studielån på 150.000 kroner - tilsammen 300.000. Samlede lån blir da én million kroner:

Nøkkeltall: Familie på fire med to barn 5 og 11 år med to inntekter á 200.000
(alle tall i kroner)Inntekt per år totaltUtgifter per år
Brutto lønn400.000 
Skatt -76.614
Barnetrygd22.224 
Studie- og boliglån* -92.316
Strøm** -10.221
SIFO-forbruk -180.300
Billån*** -12.156
Tannlege/Lege/Apotek -2.000
Ferie -15.000
SUM422.224-388.607
Samlet bolig- og studielån 1000000 med gjennomsnittlig effektiv rente: 6,9%. **Nettleverandør strøm Drammen Energi, strømleverandør Meganor (flytende pris for 25000 kWh per år). ***Billån 50.000 over fem år med effektiv rente 8%.

Mindre samlet skatt gjør at familiens totale utgifter synker til 388.607. Nå har familien altså et overskudd på 33.617 kroner, mot bare 7.227 kroner i forrige eksempel.

Tallene i den siste tabellen viser at dersom begge voksne i familien jobber - så bør begge inntekettene være minimum 200.000 kroner.

Relevante linker:
SIFOs hjemmesider