En feil = gjeldsslave på livstid

FALSK TRYGGHET: Ulykker kan skje alle som ferdes i trafikken. Men nå kan du ikke lenger stole på førerulykkeforsikringen. Det kan bety både straff og tap av erstatning for egen uførhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

FAKTA: I 1996 kolliderte to kjøretøyer. Den ene bilen ble kastet ut av veien, mens den andre fortsatte ukontrollert til den traff en tredje bil. I denne bilen omkom både fører og passasjer. Føreren av bilen som var innblandet i begge kollisjonene ble selv hardt skadet, og er i dag erklært 25% medisinsk invalid og 100% ervervsmessig ufør.

Bilføreren ble dømt til fem måneders betinget fengsel, noe som i praksis også gjorde hans forsikring null verdt. Til tross for at den uheldige bilføreren hadde tegnet en såkalt førerulykkeforsikring, ble nemlig forsikringssummen avkortet med 100 prosent av avkortningsnemda for forsikringssaker.

Både en enstemmig lagmannsrett og en av medlemmene i høyesteretts kjæremålsutvalg mente at det forelå omstendigheter som kunne frifinne føreren slik at saken ville blitt gjenopptatt. I juni konkluderte imidlertid kjæremålsutvalgets flertall med at dommen skulle bli stående.

image: En feil = gjeldsslave på livstid

Det betyr at den uheldige bilføreren ikke bare må leve med sakens tragiske utfall. Når forsikringsselskapet nekter å utbetale forsikringssummen må han i tillegg leve i fattigdom.

Støtter bilføreren

Journalist Terje Marøy har fulgt saken fra dag en, og er sjokkert over behandlingen den uheldige bilføreren har blitt utsatt for.

- Konsekvensene for forsikringstakere vil her være av stor allmenn interesse. Tusenvis av nordmenn betaler faktisk for en forsikring der det kun er tilfeldigheter som avgjør om de vil få dekning eller ikke. Slik kan det ikke være, sier Marøy.

Falsk trygghet?


De fleste bilførere har funnet trygghet i å tegne førerulykkesforsikring. Denne tryggheten er i beste fall misvisende, hevder altså Terje Marøy. Det følgende er en oppsummering av hans erfaringer i saken.

Skyld = null erstatning

Selv om avkortningsnemdas beslutning ikke er juridisk bindende, vil kun de færreste forsikringstakere ha økonomisk evne til å føre sak når Avkortingsnemnda har et annet syn. I praksis vil nemndas syn derfor være et sterkt rettslig argument, med desto større risiko for offeret.

Hvis resultatet i denne saken blir fulgt i lignende saker i framtiden, kan man utlede to prinsipper:

  • Om en fører blir dømt for et trafikkforhold, så legger nemnda ensidig vekt på straffedommen - også i forsikringssammenheng.


  • I praksis vil dermed produktet førerulykkeforsikring være uinteresssant for deg som forsikringskunde.

    Er du selv skyld i uhellet vil forsikringen bli avkortet 100 prosent, og har motparten skylden vil det være hans eller hennes ansvarsforsikring som gir erstatning.

Det gir forsikringsbransjen et forklaringsproblem i forhold til produktet førerulykkeforsikring. Salg uten forpliktelser er sikkert en lukrativ forretning, men neppe særlig smart for tillit og kunder, hevder Marøy.

Trykk på lenken nedenfor for å se hvor lite som skal til før du mister retten til erstatning, eller for å lese kommentarene fra forsikringsbransjen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!