En avgiftsfri verden

Tenk deg ett avgiftsfritt Norge: Hva måtte du betalt for en pakke sigaretter, en vinflaske eller en liter bensin om finansministeren ikke kunne gangetabellen?

Billig uten avgifter! Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen.
Billig uten avgifter! Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen. Vis mer

En avgiftsfri verden

  1. Priser uten avgifter


Drømmereise

Tiden for årets statsbudsjett nærmer seg. Likevel er det nok liten grunn til å håpe på at avgiftssatsene vil bli satt så veldig mye ned. Men kanskje vi kan håpe at de holder seg på samme nivå? La oss uansett dra på en drømmereise: Til et land der det ikke finnes særavgifter og moms.

Umulig? Ja, sikkert. Men like fullt kan det være interessant å se hva du hadde betalt for en rekke varer om avgiftssatsene hadde vært lik null!

Billig drink

Ikke overraskende hadde det blitt billig å dra på fest - ikke minst dersom man liker vodkadrinker og sigaretter. Bare hør her: En flaske vodka til vel ti kroner - eller en pakke røyk til cirka 15 kroner.

Også bensin, vin og sukker hadde blitt betraktelig billigere, og diesel ville faktisk vært dyrere enn bensin:

SE HER HVA DU MÅ BETALE DERSOM AVGIFTENE FJERNES.

Urealistisk

AVGIFTER

Bør avgiftssatsen på luksusvarer... (Avsluttet)
Ned(77%) 648
Opp(12%) 99
Holdes på samme nivå(11%) 94
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


At det nok hadde vært problematisk for den norske staten om ikke det kom inntekter fra særavgifter og moms, ses tydelig ut fra følgende oppgjørelse (tallene er anslag for 2004, men vi antar at den prosentvise fordelingen ikke har endret seg markant de siste to årene):

Inntektene på 696 milliarder kroner foreslås bevilget på knapt 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter):

Artikkelen fortsetter under annonsen

Foto: Wynand van Niekerk/Dawid Podsiedlik Foto: Foto: Wynand van Niekerk/Dawid Podsiedlik
Foto: Wynand van Niekerk/Dawid Podsiedlik Foto: Foto: Wynand van Niekerk/Dawid Podsiedlik Vis mer

  • Petroleumsinntekter: 24 prosent (165 milliarder kroner)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 22 prosent (152 milliarder kroner)
  • Merverdiavgift: 19 prosent (135 milliarder kroner)

  • Skatt på formue og inntekt: 19 prosent (134 milliarder kroner)
  • Avgifter på blant annet biler, alkohol og tobakk: 10 prosent (70 milliarder kroner)

Staten ville altså - om indirekte skatter (særavgifter og moms) hadde blitt fjernet - mistet nesten 30 prosent av inntektene sine. Så foreløpig er nok de billige luksusvarene det rene drømmescenarioet...

Kilde: Finansdepartementet.