Vil du bli rikere er det børsen som gjelder, hvis fjorårets trend fortsetter.  Foto: TG
Vil du bli rikere er det børsen som gjelder, hvis fjorårets trend fortsetter. Foto: TGVis mer

En av tusen dollarmillionærer er norsk

De rike blir stadig rikere, og jomen blir det ikke flere av dem også. I fjor ble dollarmillionærklubben utvidet med omtrent like mange personer som det bor i hovedstaden, og teller nå 7.7 millioner mennesker på verdensbasis. Hver tusende dollarmillionær bor i Norge. Er du en av dem?

I fjor økte medlemmene i den ikke-lenger-så-eksklusive dollarmillionærklubben med 500.000, i følge en undersøkelse foretatt av Merrill Lynch og Capgemini. Et blomstrende aksjemarked skal være grunnen til den nesten eksplosjonsartede økningen i dollarmillionærer.

I rapporten defineres en dollarmillionær som en person som har en formue på minst en million dollar, unntatt verdien av hus og hjem. På verdensbasis er det nå 7,7 millioner dollarmillionærer - og for ordens skyld: 1.000.000 dollar tilsvarer 7.045.400 kroner, i følge dagskursen den 16. juni 2004.

Om vi sammenligner dette med ligningen for 2002 (tallene for 2003 er dessverre ikke klare enda) har 7.836 nordmenn en nettoformue (etter fradrag for gjeld) høyere enn 7.045.400 kroner, eller 1 million dollar*. Ser vi på bruttoformue kan hele 9.856 nordmenn kalle seg medlemmer av dollarmillionærklubben.

Slutt på eksklusivt madrassfyll

Merrill Lynch og Capgeminis undersøkelse har millionærene sluttet å holde på pengene sine, og i stedet aktivt investert i et nå blomstrende aksjemarked. Millionærenes samlede formue vokste med 7.7 prosent i 2003 til 28.8 trillioner dollar, eller 202 trillioner norske kroner og gjenvant tap i forbindelse med nedgangen i markedet i 2001 og 2002.

Og rikere skal de bli: I følge Merrill Lynch og Capgemini vil dollarmillionærenes samlede formue stige til 40.8 trillioner dollar eller 286 trillioner norske kroner innen 2008.

Børs og hedgefond opp

Andelen av millionærenes penger som ble investert direkte i aksjemarkedet steg til 35 prosent av den samlete formuen fra 2002, da kun 20 prosent ble brukt til investeringer på børsen. Også investeringer i de mer risikofylte hedgefondene steg til 13 fra 10 prosent i 2002.

USA: Flest dollarmillionærer

Ikke overraskende er det USA som produserte flest nye dollarmillionærer, men om man ser på andel av befolkningen er det i India det blir flest nye millionærer. I Europa er det nå 2.6 millioner mennesker som har en formue større enn 1 million dollar, men økningen fra fjoråret har vært heller mager: Det representerte kun en økning på 2.6 prosent, i forhold til en 14 prosent økning i USA og 22 prosent i India.

Grunnen til den labre utviklingen i Europa skyldes "restriktiv europeisk skattepolitikk som motarbeider personlig akumulering av rikdom", i følge rapporten.

Kilde: bbc.co.uk

*Disse tallene er kun til sammenligning, da ligningsverdien av hjem ikke er unntatt fra beregningen.