En av tre stumpet røyken med pille

En av tre stumpet røyken med pille "" />

En av tre storrøykere var fortsatt røykfrie ett år etter behandling med antirøykepillen Zyban. Det viser en internasjonal studie, hvor blant annet Ullevål sykehus har deltatt. Zyban er også gunstig med tanke på vektøkning.

Av: Silje Stavik

Den internasjonale studien av antirøykepillen omfattet 710 menn og kvinner over 18 år som alle røykte minst 10 sigaretter om dagen. Ullevål sykehus var en av studiesentrene.

- Førtiseks prosent av de som brukte Zyban var røykfrie etter sju uker, mot 23 prosent i placebogruppen. Etter ett år var 30 prosent av de som brukte antirøykepillen fremdeles røykfrie mot 14 prosent av dem som brukte placebo, forteller overlege Serena Tonstad ved Ullevål sykehus.

Mindre vektøkning

Undersøkelsen viser også at antirøykepillen er gunstig når det gjelder vektøkning etter røykeslutt. De som brukte pillene, la på seg 1,5 kilo i løpet av sju uker, mot 2,7 kilo i placebogruppen.

- Dette er svært oppmuntrende med tanke på at omtrent halvparten av kvinner som røyker oppgir frykt for vektøkning som hovedårsaken til at de ikke stumper røyken, sier Tonstad.

Få alvorlige bivirkninger
En ny rapport fra det britiske helsedepartementet viser at røykeavvenningspillen gir færre alvorlige bivirkninger enn andre reseptbelagte legemidler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Friske mennesker som ønsker å slutte å røyke kan bruke Zyban uten å løpe noen stor risiko. Så lenge legens forskrifter følges vil risikoen for alvorlige bivirkninger være liten, sier overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (SLV).

Han understreker at SLV ikke tror at Zyban var direkte årsak til de omtalte dødsfallene i Storbritannia tidligere i år.

- Men vi vet at pillen har bivirkninger. Røykere med spesielle sykdommer, blant annet folk som har hatt kramper, skal ikke bruke medisinen. Utslett og allergiske reaksjoner er vanlige. Får pasienten reaksjoner i form av utslett eller andre allergiske reaksjoner skal vedkommende slutte med pillen, sier Madsen.

20 år før man blir syk

Over 1 million mennesker røyker i Norge i dag. Antallet dødsfall på grunn av lungesykdom er tredoblet siden 1960. Tre ganger så mange dør av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i dag enn for 30-40 år siden. Det finnes i dag like mange kvinnelige røykere i Norge som mannlige røykere. I gjennomsnitt tar det 20 til 30 år fra man starter å røyke til man blir syk.