Elektronisk betaling kommer

Skattedirektoratet og finansdepartementet arbeider med å innføre elektronisk betaling av restskatt og arbeidsgiveravgift.

- Vi har et sterkt ønske om å oppdatere våre systemer og arbeidet er allerede i gang opplyser avdelingsdirektør Jan Magnus i Skattedirektoratet til DinSide.

Også finansdepartementet er posititiv til å åpne for elektonisk betaling av skatt.

- Vi er opptatt av å sikre at dette skjer på en betryggende måte slik at innbetalingene blir korrekt godskrevet den enkelte skattyter. Spørsmålet er under vurdering, men det er for tidlig å si noe om når departementet vil fremme forslag om nye regler på dette området, sier Hans Peter Lødrup i finansdepartementet til DinSide.