Eldre røykere slutter

Røyking har ikke et like godt grep rundt de eldre som de unge.

En studie utført ved Duke University har fulgt 573 eldre røykere i 10 år, mellom 1986 og 1996. Av de som sluttet å røyke i løpet av de første tre årene, klarte flesteparten å holde seg unna sigaretten enten inntil de døde eller inntil slutten av studieperioden.

Kun 16 prosent begynte å røyke igjen, skriver Health Day. Blant ungdom som slutter å røyke er det imidlertid mange flere som begynner å røyke igjen etter to år: mellom 35 og 45 prosent, viser andre studier.

- Dette mønsteret av eldre som slutter å røyke er ganske forskjellig fra tidligere undersøkelser som ser på røykestopp hos yngre generasjoner, sier forsker Dr. Heather Whitson ved Duke’s Center for the Study of Aging.

Hun legger imidlertid til at det må mer forsking til. Men med økt forståelse for de eldres motiv til å slutte å røyke, blir det enklere å lage røykesluttprogram, hevder legen.

Her kommer den igjen: Slik stumper du røyken!

Mange årsaker
Årsaken til at færre eldre vender tilbake til røyken kan være på grunn av den høye dødeligheten i denne gruppen. En annen årsak kan være forskjellige vaner og holdninger mellom eldre og yngre røykere.

Røykere dør tidligere

I studien fra USA fant forskerne ut at eldre kvinner har større suksess når det gjelder å stumpe røyken, enn eldre menn. I tillegg er det mer sannsynlig at både eldre menn og kvinner slutter å røyke hvis de nylig har fått en kreftdiagnose eller fått påvist hjertesykdom.

Resultatene er publisert i tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society.

Husk at det også er farlig med få sigaretter

 

Mozon.no, 29.03.2006