Eldre kvinner smartere enn eldre menn

Uavhengig av utdannelse ser det ut til at eldre kvinner er skarpere enn eldre menn. Det viser en nederlandsk undersøkelse.

Eldre kvinner smartere enn eldre menn
Uavhengig av utdannelse ser det ut til at eldre kvinner er skarpere enn eldre menn. Det viser en nederlandsk undersøkelse.

Kvinner rundt 85 års-alderen gjør det bedre på kognitive tester enn menn på samme alder uavhengig av utdannelse, lyder de nederlandske forskernes resultat.

I studien testet forskere den mentale funksjonen, inkludert hurtighet og hukommelse på 600 menn og kvinner over 85 år. God kognitiv hastighet ble funnet hos 33 prosent hos kvinnene og 28 prosent av mennene i undersøkelsen. 41 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene hadde god hukommelse. Etter å ha tatt i betrakning faktorer som kan påvirke mentale funksjoner, som utdannelse og depresjon, var oddsen for å ha bedre hukommelse hele 80 prosent høyere hos kvinner enn hos menn. Ca. 70 prosent av kvinnene og 53 prosent av mennene hadde liten utdannelse, dermed kan ikke utdannelse være en avgjørende faktor for forskningsresultatet, konkluderer rapporten som er publisert i tidsskriftet Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Også yngre kvinner bedre
- Det er kjent at også yngre kvinner ofte gjør det litt bedre på kognitive tester enn menn. Uansett er forskjellene forskerne fant i denne undersøkelsen mye større blant eldre kvinner og eldre menn enn hos yngre kvinner og yngre menn, sier Dr. A.M.J. de Craen ved Leiden universitet i Nederland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Funnene i vår undersøkelse støtter hypotesen om at biologiske forskjeller på kvinner og menn også gjelder mentale funksjoner, konkluderer forskerne.

Kilde. Reuters
Bearbeidet av Silje Stavik 21.06.01