Eksperter: - Bruk av solarium bør unngås

De nordiske strålevern- og helsemyndigheter slår seg sammen for å fraråde bruk av solarier. Særlig unge mennesker bør unngå solarium, mener ekspertene.

I en pressemelding påpeker Statens strålevern sammen med de øvrige nordiske stråleverns- og helsemyndigheter at bruk av solarium øker risikoen for utvikling av hudkreft. Den viktigste årsaken til den økte forekomsten av hudkreft i de nordiske landene antas å være overdreven soling.

Bruk av solarier anbefales ikke. Det gjelder særlig for personer under 18 år og de med lyse og UV-følsomme hudtyper.

Skal man likevel bruke solarium, er det viktig at solariet innehar godkjenning fra Statens strålevern. Det betyr blant annet at UV-nivået ikke overskrider det som tilsvarer naturlig sol i tropene. Videre må man ikke overskride de anbefalte solingstidene og passe på at den årlige UV-dosen fra solarier blir så lav som mulig.

Betjente solstudioer med personale med tilstrekkelig kunnskap til å gi råd om individuell soling og risiko er å anbefale framfor ubetjente solstudioer.

Det nordiske dokumentet sendes til EU-kommisjonen med en oppfordring om å utarbeide en europeisk anbefaling med de viktigste rådene knyttet til solariebruk.

Ekstern link: Les hele dokumentet her.

Mozon.no, 01.03.2005