Ekspertene i ECON

ECON-Senter for økonomisk analyser forsker og rådgir bedrifter innenfor makroøkonomiske spørsmål. Til tross for dette utgangspunktet kan heller ikke ECON gi noe svar på når renta skal bli lavere

[Ugjyldig objekt (NAV)]

-Vi kan ikke se noen klare indikatorer som skal tilsi at rentenivået skal endre seg, sier Audun Gleinsvik, seniorkonsulent i Econ Senter for økonomisk analyse.

Tror ikke renta i utlandet påvirker renta i Norge

-Vi tror ikke at den lave renta i utlandet vil påvirke renta i Norge på kort sikt, sier Gleinsvik. Han viser til at den norske renta over lengre tid har vært frikoplet det utenlandske rentenivået, uten at det er helt klart hvorfor.

Her i finansdepartementet bestemmes rentehverdagen din
Her i finansdepartementet bestemmes rentehverdagen din Vis mer

Kronen blir jojo valuta

Når regjeringen nå innfører et inflasjonsmål på 2.5 prosent, peker Gleinsvik på effektene dette vil ha på den norske kronen.

-Den norske kronen har tidligere vært svært stabil sammenlignet med andre land med flytende valuta, sier Gleinsvik.

Han mener den nye pengepolitikken fører til at kronen vil bli mindre stabil enn den har vært tidligere. Dette betyr at risikoen for de av oss som ønsker å oppta rimeligere lån i utlandet øker.

Økt press

Også Gleinsvik påpeker at den økte bruken av oljepengene vil føre til et sterkere press på renta.

-Vi vil trolig få en høyere rente enn det som ville vært tilfelle hvis vi ikke hadde økt det offentlige forbruket, forklarer Gleinsvik.

Men legger til at han ikke tror på noen store endringer i rentenivået i overskuelig framtid.