Denne husholdningen trenger 15.778 kroner til forbruk per måned ifølge SIFO.
Denne husholdningen trenger 15.778 kroner til forbruk per måned ifølge SIFO.Vis mer

Eksempel: Dette trenger kjernefamilien

SIFO har laget et eksempel de kaller for kjernefamilien Nordmann: Mor, far og barna Lars på 5 og Kari på 11 år.

Fra SIFOs standardbudsjett henter vi følgende tall:

 • Mat og drikke kr 4.710,-
 • Klær og sko kr 2.090,-
 • Helse og hygiene kr 1010,-
 • Lek og fritid kr 1.830,-
 • Til sammen kr 9.640,- minus 20 % "stordriftseffekt": kr 1.930 ,- = kr 7.710,-
 • Reise (t/r arbeid) kr 1.040,-
 • Andre dagligvarer kr 360
 • Husholdsartikler kr 400
 • Møbler kr 470
 • Telefon, mediebruk kr 1.000,-
 • Bilkostnader kr 1.800,-
Til sammen utgjør dette 12.780 kroner per måned, eller 153.360 kroner per år. I tillegg kommer utgifter til barnehage. SIFO har satt disse til 35.680,- kroner for 11 måneder*.

Familiens totale årlige utgifter til forbruk kommer ifølge SIFO på 189.340 etter en korreksjon for mat en måned** på 302,- kroner.

* Vi har forutsatt at Lars er i barnehage og har beregnet utgiftene etter en inntekt over kr 220 000,-

**Barnehagens "matpenger" ble trukket fra ved beregning av budsjettposten "mat og drikke" for alle årets 12 måneder. Derfor må matutgiftene korrigeres for feriemåneden.

Gå hit dersom du ønsker mer detaljert informasjon om SIFOs standardbudsjett