Eggreglene er her

Statens næringsmiddelstilsyn skjerper holdbarhetsmerkingen av egg. Vi er klare tilhengere av matmerking, men denne gangen klarte vi bare ikke å holde maska. Vi sier: Gi oss fire fine firkantegg!

Ulik holdbarhetsmerking av egg gir enkelte eggpakkerier konkurransefordeler, mener vår alles hønemor Konkurransetilsynet i Konkurransenytt nr. 2:2002.

Eggreglene er her

Bruser

Derfor er det en viktig sak at eggbransjen merker eggpakkene likt. Den sentrale Eggforskriften må følges.

Fjørfebransjens Landsforening bruser med fjærene over forskjellsbehandling både mellom giganten Prior og uavhengige pakkerier og mellom pakkerier i ulike områder. Midt i alvoret saken sikkert representerer for de involverte, må det være tillatt å innvilge seg et aldri så lite henrykt fnis over saken, særlig som den blir fremstilt av Konkurransetilsynet. Våre tanker går umiddelbart hen til klassikeren "Donald Duck og firkanteggene", og EU-diskusjonen for en tid siden om agurkenes krumning.

Nå venter vi bare på EØS-direktivet som regulerer eggenes form. Det må sies en gang for alle at firkantegg både er billigere å lagre og lettere å pakke. Transport av kubiske egg gir dessuten likere rammebetingelser for aktørene i eggtransporten.

Kanskje merkingen bør skje på vossamål?

Også hønene bør snart få like rammebetingelser. Det ultimate her må jo bli forskriften som fastslår at høna bør komme før egget.

Vi venter i verpesjuk spenning (klukk).