Egen kontroll av brystene hjelper ikke

Norske kvinner anbefales å sjekke sine egne bryster for brystkreft. Nå viser forskning at hjemme-kontrollen kan være helt verdiløs.

Sjekker du brystene for mistenkelige kuler? Egen-kontrollen av brystene kan være helt unødvendig, mener danske leger.

De har sett på to store undersøkelser fra Kina og Russland som omfatter nesten 390.000 kvinner.

Og konklusjonen er klar: Egen-kontroll av brystene reduserer ikke risikoen for å dø av brystkreft. Tvertimot kan slike kontroller bidra til unødig angst og bekymring hos kvinnene.

Endrer anbefalingene
Den danske kreftforeningen vurderer nå å fjerne rådet om at alle kvinner bør kontrollere seg selv for brystkreft.

- Vi må erkjenne at det kan bli nødvendig å endre våre anbefalinger på dette feltet. Den nye forskningen viser med tydelighet at det ikke nytter at kvinnene undersøker seg selv systematisk

- Vi vil nå overveie helt å droppe vår brosjyrene om emnet, og sløyfe teksten om selvundersøkelse for brystkreft på vår hjemmeside, sier overlegen Iben Holten til avisen Politiken.

De danske konklusjonene er publisert i magasinet Ugeskrift for Læger.

Overraskende påstand
Brystkreft er en farlig kreftsykdom som hvert år rammer mange tusen norske kvinner.

Men om sykdommen oppdages tidlig, kan prognosene være gode for et langt liv. Mammografi og egne undersøkelser av brystene har derfor stått helt sentralt i bekjempelsen av brystkreft.

- Dette kommer helt overraskende, vi vet jo om kvinner som har undersøkt seg selv og oppdaget kuler som har vist seg å være kreft. Da kan ikke dette være helt forgjeves, sier leder i Foreningen for brystkreftopererte, Lise Høye til Dagsavisen.

Og får støtte fra fagsjef i Kreftforeningen, Ellen Beccer Brandvold. Hun er ikke så begeistret for den danske holdningen om at egne undersøkelser bare skaper mer stress og engstelse hos kvinnene.

- Nettopp fordi krefttypen rammer så mange, er det viktig at vi selv tar ansvar. og det er jo all grunn til å ha angst for denne krefttypen, som er den som rammer flest kvinner, sier Brandvold.

 

Mozon.no, 15.03.2005