Effektiv rente - ditt beste verktøy

Ifølge loven er det faktisk Kongen som bestemmer hvordan banker, finansinstitusjoner og butikker skal regne ut effektiv rente. Dette er gjort for at du som forbruker skal kunne være trygg på at de opplysninger du får er både korrekte og sammenlignbare.

Effektiv rente forteller deg som forbruker sannheten om ulike typer finansieringstilbud. Det finnes imidlertid flere måter å beregne effektiv rente på. Derfor har norsk lov fastsatt en formel som definerer Norges "offisielle" effektiv rente.

Vi henter følgende tekst fra Lov om kredittkjøp

§ 6a. Beregning av effektiv rente
Beregningen av den effektive renten skal skje i samsvar med en matematisk formel som fastsettes av Kongen i forskrift. "

Dersom du lurer på hvilken matematisk formel Kongen har bestemt skal gjelde kan du gå til Forskrift til Lov om kredittkjøp av 1986

Streng opplysningsplikt

Når du inngår avtale om kreditt, enten det er kredittkjøp, kredittleie eller kontokreditt, har kredittgiver plikt til å opplyse deg om hva den effektive renten er. Den skal angis med en nøyaktighet av minst 1/10 prosentenhet per anno.

Du kan lese mer om kredittkjøp, kontokreditt og kredittleie
Den effektive renten skal beregnes med utgangspunkt i forholdene på tidspunktet når kredittavtalen blir inngått. Den skal videre uttrykkes i prosent per år av den del av kontantprisen som kjøperen får kreditt for - kredittbeløpet.

Den effektive renten kan enten beregnes ut fra formel Her
eller ved hjelp av tabeller som er utgitt av Prisdirektoratet.

Ved markedsføring av kontokredittavtaler (gjelder vanlige kredittkort og de ulike kjøpekortene), skal effektiv rente oppgis på grunnlag av beregning basert på tre standard gjennomsnittlige kredittbeløp, kr 1.000,-, kr 10.000,- og kr 20.000,-.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bedriftene er flinke

Det er Konkurransetilsynet som har ansvaret for at kredittytere overholder informasjonsplikten både når det gjelder kredittkjøp, kontokreditt og effektiv rente.

- Vi kontrollerer jevnlig og hyppig at markedsføringen inneholder de lovpålagte kravene om informasjon til forbrukeren, sier førstekonsulent Bjørn Greaker til DinSide.

I tillegg til kontroll av annonser og annen reklame kan Greaker fortelle at Konkurransetilsynet med jevne mellomrom også kontrollerer selve utregningene.

- Per dags dato er vi meget godt fornøyd. Det er sjelden vi ser tilfeller der opplysningsplikten ikke er overholdt eller at noen har jukset med matematikken, sier han.

Andre kilder: Lovdata