Dyster HIV-rekord i Norge

I 2004 ble 252 nye personer HIV-smittede i Norge. Det er det høyeste antall nydiagnostiserte noe år. Økningen blant homofile menn er en av grunnene.

Aldri før har så mange fått påvist HIV-infeksjon i Norge i løpet av ett år som i 2004. Dette er en alvorlig påminnelse om at HIV-epidemien ikke er under kontroll.

I 2004 fikk 148 menn og 104 kvinner diagnosen HIV-smittet i Norge. Økningen skyldes en fortsatt økning blant homoseksuelle menn, flere norske heteroseksuelt smittede og et fortsatt høyt antall HIV-smittede innvandrere.

HIV-utbruddet som startet i det homofile miljøet i Oslo i 2003 vedvarte i 2004. Av de 70 tilfellene påvist i 2004 oppga 47 at de ble smittet i Oslo, fire ble smittet andre steder i Norge, 16 i utlandet og for tre var smittestedet ukjent.

I 2004 ble påvist at 43 innvandrere bosatt i Norge var smittet heteroseksuelt. Av disse var 14 smittet etter ankomst til Norge.

Antall HIV-tilfeller blant stoffmisbrukere holder seg stabilt, og det ble påvist lite nysmitte i gruppen. Av de 15 tilfellene i 2004 var det åtte menn og sju kvinner.

Mozon.no, 15.02.2005