Dyrt å være slappfisk!

Er du en av dem som ikke klarer å levere selvangivelsen i tide? Det kan koste deg dyrt. Du må nemlig betale forsinkelsesavgift, og den varierer etter hvor treg du har vært.

Siste frist for innlevering av selvangivelsen er fredag 30. april. Leverer du selvangivelsen for sent, vil du bli ilagt en forsinkelsesavgift. I fjor var det 23.000 nordmenn som måtte betale forsinkelsesgebyr fordi de somlet.

Du synes kanskje ikke at 23.000 er så mange? Vel, det ga i hvert fall myndighetene hele 37 millioner i forsinkelsesgebyr, så her er det tydeligvis penger å spare.

Forsinkelsesavgiftens størrelse avhenger av hvor treg du faktisk er, og tallenes tale er klar: Jo tregere du er, og jo større nettoformue og alminnelig inntekt du har, jo dyrere blir det.

Alminnelig inntekt er alle skattepliktige lønns-, nærings-, og kapitalinntekter. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. Formuen omfatter blant annet kontanter, bankinnskudd, aksjer, verdien av egen bil, og ligningsverdi av boligen, etter fradrag for gjeld.

Levering innen en måned etter fristen

Leverer du selvangivelsen innen 30. mai vil avgiften være på 1 promille av din nettoformue, og 2 promille av din alminnelige inntekt.

Innlevering mer enn en måned etter fristen

Somler du helt til juni måned med å levere selvangivelsen, vil du måtte betale 1 promille av nettoformuen, og 1 prosent av alminnelig inntekt.

Innlevering mer enn to måneder fristen

Leverer du mer enn to måneder etter fristen, er avgiften på 1 promille av nettoformuen, og hele 2 prosent av din alminnelige inntekt.

Så mye blir avgiften hvis du leverer selvangivelsen for sent
 Innlevering en måned etter fristenLevering mer enn en måned etter fristenLevering mer enn to måneder etter fristen
Nettoformue på 50.00050 kroner50 kroner50 kroner
Nettoformue på 100.000100 kroner 100 kroner100 kroner
    
Alminnelig inntekt på 250.000 kroner500 kroner2.500 kroner5.000 kroner
Alminnelig inntekt på 500.000 kroner1.000 kroner5.000 kroner10.000 kroner