Dyrere å flytte, dyrere å krangle, og enda dyrere å holde vekta

Enten du skal flytte eller er en skikkelig kranglefant, må du betale mer for å få hjelp til neste år. Enda verre er det kanskje at du må betale mer for å bli kvitt årets juleribbe. Blir det moms på tjenester er det nemlig du som privatperson som får svi.

Dyrere å flytte, dyrere å krangle, og enda dyrere å holde vekta

  1. Enda dyrere å holde seg slank
  2. Dyrere å flytte
  3. Dyrere å bruke advokat

Går regjeringens forslag om moms på tjenester gjennom, vil det fra 1. juli 2001 bli langt dyrere for deg som privatperson å bruke advokat og eiendomsmegler. Også treningsnarkomane vil få svi.

Per i dag er varer generelt avgiftsbelagt, mens bare enkelte tjenester er omfattet av den "beryktede" momsen. Den foreslåtte momsreformen innebærer imidlertid at alle tjenester blir omfattet av merverdiavgiften, med mindre de er uttrykkelig unntatt.

Regjeringens begrunnelse for å innføre moms på tjenester er kort fortalt:

  • Å sikre statens inntekter, bl.a. fordi vi i framtiden forventes å bruke mer tjenester.
  • En avgiftsmessig likebehandling av varer og tjenester antas å gi en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
  • Regelverket vil bli mer oversiktelig og lettere å praktisere for byråkratene.
  • De norske reglene vil da samsvare bedre med reglene i andre land.
  • Innføring av merverdiavgift på tjenester anses som god fordelingspolitikk, fordi tjenestenes andel av forbruket stiger med inntekten.

Men hva i all verden vil det si for deg?

Innføres det avgiftsplikt på tjenester, skal tjenesteyterne beregne 23 prosent moms på omsetningen. For virksomhetene selv vil imidlertid ikke dette bety stort. De vil nemlig i utgangspunktet få en viss kostnadsbesparelse, ved at de får fradrag for merverdiavgiften på det de selv kjøper inn.

Kostnadsøkningen for virksomhetene vil derfor bli mindre enn den generelle merverdiavgiftssatsen på 23 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merverdiavgiften er nemlig en ren forbruksavgift, og skal først betales til staten når omsetningen skjer til et ledd som ikke er avgiftspliktig, og følgelig ikke kan fradragsføre inngående merverdiavgift. Det vil si alle som anses som sluttforbrukere. Regningen er det dermed du som privatperson som får.

Men vil det automatisk si at du må regne med å måtte betale 23 prosent mer for tjenestene neste år?

Nei, ikke nødvendigvis. Vi har sett på hvor mye dyrere det vil bli å bruke advokat, eiendomsmegler, og ikke minst hva det vil koste deg å trene neste år.

Resultatene finner du ved å trykke på lenkene øverst til høyre i artikkelen.