Dyreholdet må heller ikke være til ulempe

I tillegg til at du må ha en "god grunn", er det et krav om at dyreholdet "ikke er til ulempe for utleieren eller øvrige brukere av eiendommen".

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hvor grensen skal gå for hva som skal anses som en ulempe, er heller ikke lett å si.

I forarbeidene nevnes at "sterke allergireaksjoner" hos en av dine naboer i oppgangen kan være nok til å avskjære hundeholdet.

Her skal det imidlertid mye til, det er tross alt grenser for hvor mye hundehår hunden mister mens den går opp og ned oppgangen tre ganger om dagen.

Har du derimot en hund som bjeffer eller piper hver eneste gang den er alene i leiligheten, vil det nok klart kunne sies å være til ulempe for naboen.

For de rene hundehaterne, altså de naboene som rett og slett ikke liker hunder, vil imidlertid de glade dagene være over. De må nå påberope seg en saklig grunn for å kunne nekte hundeholdet ditt.