Dyre forbrukslån øker

Antallet av nordmenn med forbrukslån er nesten femdoblet de siste åtte årene. Samtidig har antallet av misligholdte lån gått litt ned. Spørsmålet er bare om dette skyldes det lave rentenivået, og at man må forvente at dette tallet stiger igjen - når renten går opp?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tallet på nordmenn som har forbrukslån, er nesten femdoblet siden 1997. En tredel av forbrukslånene brukes til oppussing av boligen.

Nesten halvparten av alle nordmenn mellom 20 og 60 år har slike lån, viser tall fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Selv om flere har slike lån, gikk tallet på misligholdte lån ned fra 6,7 prosent i fjor, til 6,2 prosent i dag, melder NRK.

Gjennomsnittlig lånesum per låntaker er like stor som den var for åtte år siden.

Kilde: (©NTB)