Dyre barn

At det koster å ha barn, vet vi allerede. Men at det er så store forskjeller i utgiftene fra barnefamilier til andre var kanskje ikke så kjent.

I et år med rekordstort forbruk i husholdningene ser vi av tall fra Statistisk Sentralbyrå at barnefamiliene stadig rykker fra andre på utgiftsfronten. De bruker mer til transport, trenger mer klær og kjøper mer møbler og utstyr.

Husholdningenes forbruk
ForbruksutgiftEnsligePar uten barnPar med små barn (0-6 år)Par med store barn (7-19 år)Enslige foreldre
I alt145.642236.327325.292349.139215.203
Matvarer14.15932.32143.63150.12027.886
Klær og sko7.48513.07921.53927.59313.093
Bolig, lys og brensel38.85548.33465.70863.03153.493
Møbler og husholdningsartikler9.31519.57347.47224.94729.769
Reiser og transport33.35958.68468.21287.27034.909
Fritid og utdanning17.86426.65236.06841.68328.129
utdrag fra Statistisk Sentralbyrås forbruksundersøkelse, 1997

Bolig og transport

For alle husholdningstyper er det bolig og transport som koster mest gjennom et år. Hver husholdning bruker i gjennomsnitt litt mer enn 58.000 kroner til transport. Dette utgjør en fjerdedel at husholdningenes totale utgifter. Men dette er ingenting i forhold til barnefamilienes forbruk. Har du barn i alderen 7 til 19 år brukte du mer enn 87.000 kroner på reiser og transport i 1997. Det er nesten 30.000 kroner mer enn par uten barn. Før renteøkningene utgjorde boutgiftene litt i overkant av 21 prosent av utgiftene i gjennomsnitt. Det vil si et beløp på omkring 50.000 kroner. Har du små barn (0 til 6 år) kostet bolig, lys og brensel deg mer enn 65.000 kroner i 1997. Regner vi med renteøkningene i 1998 kan nok barnefamilien se på at boutgiftene kommer på nivå med transportkostnadene i løpet av dette året.

Klær og utstyr

Det koster ekstra mye å holde barn med klær og annet utstyr. Mens par uten barn i 1997 brukte omkring 13.000 kroner til klær og sko, forsvant i snitt mer enn dobbelt så mye ut av lommene på familier med store barn (7 til 19 år).

Møbler og annet husholdningsutstyr trekker også mer i utgifter for familier med barn enn for familier uten. Mens gjennomsnittet ligger på i underkant av 22.000 kroner for alle husholdninger, punger familier med små barn ut med mer enn 47.000 kroner hvert år til slikt utstyr.

Mindre igjen

Selv om man trekker fra offentlige overføringer i form av barnetrygd og kontantstøtte sitter barnefamiliene igjen med mye høyere utgifter enn andre husholdinger. Har man for eksempel ett barn under 16 år får man årlig barnetrygd på litt under 23.000 kroner (1998). Dette utgjør bare en liten dråpe i havet når man ser på en forskjell i utgiftene på nesten 90.000 kroner fra par uten barn til par med små barn, og mer enn 110.000 kroner fra par uten barn til par med store barn.