Dyr ved i vinter?

Skuffede produsenter vil ikke bli sittende igjen med store vedlagre slik de gjorde i fjor. Derfor er det mindre ved til salgs enn på flere år.

Vedproduksonen i Norge er inne i en "grisesyklus". Begrepet er hentet fra det amerikanske fleskemarkedet, hvor bøndene pleide å sette på mange nye grisunger i tider hvor fleskeprisene var høye. Året etter kom det veldig mye kjøtt på markedet, og prisene falt i bunn. - Nei, gris, det gidder vi ikke mer, tenkte mange skuffede bønder. Så ble prisene høye neste år igjen.

Svartere enn natten

Vedproduksjonen i Norge foregår i et nesten perfekt marked. Det er en mengde produsenter. De fleste har egen skog, men har du ikke skog kan du kjøpe tømmer og bli vedprodusent likevel. Til forskjell fra mange andre markeder, hvor skattekiler lager en urasjonell tilpasning (lærere driver med rørlegging hjemme mens rørleggerne strever med barnas lekser) er det heller ingen skattekiler i vedproduksjonen. Det aller meste av veden i Norge selges nemlig svart.

Av anslagsvis 7.000 produsenter, er 2.600 medlemmer av interesseorganisasjonen Norsk Ved. De andre antar man bare er der.

Store lagre

Fjoråret var et dårlig år for vedprodusentene. Det var kalosjføre i Norge hele vinteren, også i innlandet. Så kom en regnfull sommer og fylte kopper og kar hos konkurrentene: Vannkraftprodusentene.

Skuffet over å bli sittende igjen med så mye ved ifjor, har derfor mange produsenter innskrenket produksjonen i år. - Vårt inntrykk er at de totale lagrene er klart mindre i år enn de var ved inngangen til forrige vinter, sier Rune Østgård, daglig leder av Norsk Ved. - Vi ser at enkelte produsenter allerede er i ferd med å bli utsolgt. Hvis det blir en kald vinter, vil vi få stor vedmangel i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er i tilfelle mulig for vedutsalgene å importere ved, men ofte har den holdt så lav kvalitet at importørene ikke blir kvitt den.

Man kan undres over hvordan ved kan holde så lav kvalitet at den ikke kan selges, men de fleste vil nok kvie seg fra å bære inn vedskier som er grønne av mugg.

Ikke dyr varme

Ved som varmekilde er omtrent like dyr som elektrisitet. Vanlige, gamle jernovner har gjerne et varmeutbytte på 50 prosent. Det betyr at én kilo ved vil gi omtrent 2,45 kilowattimer varme. Bjørkeved koster rundt 1,67 kroner pr. kilo. Prisen pr. kilowattime er altså rundt 68 øre i en gammel ovn.

Men en moderne vedovn med to forbrenningskamre har hele 40 prosent høyere energiutbytte enn de gamle støpejernsovnene. Da faller energiprisen til rundt 49 øre pr. kilowattime, som er på nivå med prisen for strøm.

I praksis kan det virke som om ved faller rimeligere ut, på grunn av den smule aktivitet som er forbundet med fyringen. Du gidder ikke å fyre før du fryser. Du lar ovnen dø ut når du går og legger deg. Du fyrer ikke i rom der du ikke oppholder deg. Du kan idag anskaffe avansert styring også av elektriske ovner for å oppnå den samme tilpassede oppvarmingen, men det er vårt inntrykk at relativt få har det og bruker det. Elektrisk oppvarming står gjerne på kontinuerlig.

Løp og kjøp

Det er også sesongsvingninger i prisen på ved, som skyldes at hverken produsenter eller forbrukere har ubegrenset likviditet. Når kulda setter inn i desember/januar kan prima tørr bjørkeved selges for 1700-1800 kroner pr. favn. Det vet alle. Likevel ble den samme veden solgt for bare 1.000-1.200 kroner pr. favn i mange lokalmarkeder i mai/juni. Bonden trengte penger der og da. Forbrukerne på sin side hadde ikke satt av penger til vedkjøp mens tulipanene blomstret.

Vedkjøp i juni er en ganske sikker investering med høy avkastning, og vi anbefalte det i en artikkel.

Nå er prisene stadig på linje med sist vinter: Omtrent 1.200 kroner for en favn gran og 1.500 kroner for en favn bjørk. Men følg med på gradestokken: Det kan godt hende du må slenge på 500 kroner på disse prisene om vi skulle få en vinter som 1995-96 tilbake igjen.

Noen vedtall
Årsverk7 000
Årsproduksjon2 500 000 faste kubikkmeter
Tilsvarer40-50 millioner 80-liters sekker
Teoretisk brennverdi 1 kg ved4,9 kwt
50% i gammel ovn2,45 kwt
70% i ny ovn3,43 kwt
Pris 1 kg tørr bjørkeved1,67 kr