Dyr sykdom

Eksemplene viser hvor mye livsforsikringene koster i to ulike bedrifter.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Eksemplet nedenfor kan gi ett innblikk i hvor mye ekstra det koster en bedrift å tegne en fullgyldig sykdomsforsikring for sine ansatte.

Bedrift 1 er en mediebedrift, og bedrift 2 er en tung industribedrift. Begge bedrifter har 200 ansatte, en lik kjønnsfordeling, og gjennomsnittsalderen på de ansatte er 40 år.

- De to eksemplene representerer to ytterpunkter når det gjelder livsforsikringer. Den ene er en bedrift med veldig lav risiko, og den andre har en høy risiko, sier Per Ivar Sandvik, kommunikasjonsdirektør i Storebrand.

Mediebedriften
Årlig kostnad for en yrkesskadeforsikring for hele bedriften vil være 160.000 kroner. Ønsker bedriften å inkludere en full sykdomsdekning, vil den årlige kostnaden bli 800.000 kroner.

Ekstrakostnaden som femdobler den obligatoriske premien vil uten tvil bety at mange bedrifter vegrer seg for å tegne ekstradekningen for sine ansatte.

Den tunge industribedrift
Årlig kostnad for en yrkesskadeforsikring for hele bedriften vil være 1.020.000 kroner. Ønsker bedriften å inkludere en full sykdomsdekning, vil den årlige kostnaden bli 1,7 millioner kroner.

Ekstrakostnaden utgjør dermed bare 40 prosent av totalsummen. Men det endrer naturligvis ikke på det faktum at premien øker med 680.000 kroner dersom det tegnes en full dekning.