Dyr medisin lønner seg

Behandling av brystkreft med medikamentet Herceptin i en tidlig fase, er lønnsomt, viser en ny helseøkonomisk vurdering fra Nasjonalt kunnskapssenter.

Selv om behandlingen er kostbar, hindrer den tilbakefall og spredning som vil kreve en omfattende medisinsk behandling. Kliniske studer har vist at Herceptin kan halvere risikoen for tilbakefall hos pasientene.

Behandlingen vil være aktuell for cirka 300 kvinner som får en spesielt aggressiv type brystkreft i Norge per år. I alt får rundt 2.700 kvinner i Norge brystkreft hvert år.

- Levealderen kan ventes å øke med gjennomsnittlig 2,7 leveår dersom en kvinne på 50 år også får tilleggsbehandling med Herceptin. Dette er gode resultater i et helseøkonomisk perspektiv, heter det i rapporten som er skrevet i samarbeid med norske brystkreftspesialister og helseøkonomer.

Merkostnad ved behandling med medikamentet er 72.000 kroner per vunnet leveår. Legemiddelet gis over ett år i tillegg til hovedbehandling som kan være kirurgi eller cellegiftbehandling.

Kostnader for første års behandling av 300 pasienter er beregnet til cirka 100 millioner kroner. Den største usikkerheten i analysen er knyttet til antatte langtidseffekter fordi oppfølgingstiden i de kliniske studiene er relativt kort. Medisinen skal ikke gis til pasienter med tegn på hjertesykdom.

(©NTB)

 

Mozon.no, 17.08.2006