Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/mainpage.htm" target="_top">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Du lover lite med forlovelse

For de aller fleste er en forlovelse et seriøst steg å ta rent personlig. Men juridisk og økonomisk får forlovelsen få konsekvenser.

Forlovelse er et hett tema om dagen. Alle snakker og skriver om kronprins Haakon og Mette-Marit Tjessem Høiby. Det store spørsmålet om dagen er om de kommer til å forlove seg eller ikke i nærmeste fremtid.

Vi har sett på hva en forlovelse innebærer av økonomiske og juridiske forpliktelser. Ikke bare for de kongelige, men for deg og meg og mannen i gata. Du trodde kanskje at en forlovelse bare var romantiske visjoner uttrykt i form av to ringer? Det er bare nesten riktig.

Knuste hjerter

Vi kontaktet jussprofessor ved Universitet i Oslo, Kirsti Strøm Bull, for å finne ut hva du lover rent juridisk om du forlover deg.

- En forlovelse er i seg selv er et forhold mellom de to partene. Å være forlovet gir ingen rett til økonomisk støtte fra den andre parten, sier Kirsti Strøm Bull.

En forlovelse er jo nesten uten unntak et løfte mellom to parter om at de skal gifte seg en eller annen gang i fremtiden. Men det skjer ikke alltid. Ikke sjelden ender romantikken med tårer og tenners gnissel.

Brutte løfter

Har man gått med gifteplaner i magen, vil et brudd naturlig nok endre hele fremtidsbildet. Kan man da kreve erstatning fra den andre parten på grunnlag av ”brutte ekteskapsløfter”? ( Spørsmålet er vel særlig aktuelt for de som har blitt dumpa av en svært rik forlovede.)

- Nei, svarer Strøm Bull kategorisk. – Rett nok sier avtaleloven at avtaler skal holdes. Men ekteskapsinngåelse er et for personlig anliggende til at du kan forplikte deg til det i avtalerettslig form, sier Strøm Bull.

Liten forskjell fra samboere


Men tro ikke at en forlovelse ikke har noen juridiske konsekvenser i det hele tatt. I Forvaltingsloven fra 1967 paragraf 6 nevnes forlovelse som en inhabilitetsgrunn i forvaltningssaker.

- Disse reglene vil også gjelde samboende par, selv om de ikke nevnes i lovteksten, sier Strøm Bull. Hun understreker at også andre regler som gjelder forlovede par, også vil gjelde samboende par.

- Den juridiske konsekvensen av en forlovelse blir så å si ingen for par som allerede bor sammen, sier Strøm Bull.

Ta gaven tilbake

Selv om du ikke kan kreve at noen fullbyrder et ekteskapsløfte med deg, kan du trøste deg med at du under gitte forutsetninger kan kreve gaver du har gitt til din forlovede levert tilbake.

- Gavene må da være gitt med tanke på et livslangt samliv. Og gavene må være av en viss verdi, sier Strøm Bull.

En annen avgjørende faktor for om du kan få gavene tilbake er hvor lang tid det gikk fra gaven ble gitt til samlivet ble brutt. Blir forlovelsen brutt 20 år etter at du ga gaven, får du neppe gaven tilbake. Ved et brudd etter bare 3- 4 måneder, kan det være muligheter.

Fikk møblene tilbake

Faktisk finnes det eksempel fra norsk rettspraksis på at gaver er blitt krevd tilbake, med hell. En mann hadde gitt seng, seksjon og kassettspiller til sin forlovede. Forlovelsen ble brutt etter kort tid. Etter bruddet havnet saken i retten, og han fikk medhold i å kreve tingene tilbake.