Regler for overtidsarbeid

Du kan tvinges til å jobbe overtid

Sjekk når det er tilfelle, og hvilke rettigheter du har.

SENE KVELDER: Sjefen har rett til å tvinge deg til å jobbe overtid, men ikke alltid. Illustrasjonsfoto: Scanpix.
SENE KVELDER: Sjefen har rett til å tvinge deg til å jobbe overtid, men ikke alltid. Illustrasjonsfoto: Scanpix. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Å jobbe overtid er noe svært mange av oss må belage oss på i løpet av karrieren. Selv om det egentlig ikke skal være slik, har man av og til ikke noe valg.

I enkelte tilfeller kan lederen din faktisk tvinge deg til å jobbe utover vanlig arbeidstid.

– Lederen har lov til å pålegge overtidsarbeid dersom bedriften har et særlig og tidsavgrenset behov for det, sier Lise Blyverket, direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk hos Virke, næringslivets nest største hovedorganisasjon.

KAN PÅLEGGE OVERTID: Lederen har lov til til det dersom bedriften har et særlig og tidsavgrenset behov for det, sier Lise Blyverket, direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk hos Virke. Foto: Virke.
KAN PÅLEGGE OVERTID: Lederen har lov til til det dersom bedriften har et særlig og tidsavgrenset behov for det, sier Lise Blyverket, direktør for Forhandlinger og Arbeidslivspolitikk hos Virke. Foto: Virke. Vis mer

Uventet arbeidspress

Det kan for eksempel være i situasjoner der bedriften har et uventet arbeidspress eller behov for arbeidskraft på grunn av andre ansattes sykefravær.

Dette bekrefter Anja M. Brodschöll, advokat MNA ved Prosessområde arbeidsgiver hos Finans Norge.

– Da er det viktig at det er ansatte på jobb for å ordne opp. Hvis vilkårene for overtid er oppfylt og bedriftens ledelse pålegger en ansatt å jobbe overtid, har den ansatte i utgangspunktet plikt til å jobbe, sier Brodschöll.

Du kan bli fritatt for overtidsarbeid

Men, overtidsarbeid er bare lovlig i unntakstilfellene, og dersom bedriften har en konstant mangel på arbeidskraft må dette løses på andre måter, ifølge Blyverket.

– Både arbeidsmiljøloven og tariffavtalene har grenser for hvor mye overtid en leder kan pålegge hver av sine ansatte, sier hun.

FRITATT OVERTID: – Arbeidstaker har rett til å bli fritatt for overtid hvis arbeidet kan utsettes uten skade eller gjøres av andre ansatte, sier Anja M. Brodschöll, advokat MNA ved Prosessområde arbeidsgiver hos Finans Norge. Foto: Finans Norge.
FRITATT OVERTID: – Arbeidstaker har rett til å bli fritatt for overtid hvis arbeidet kan utsettes uten skade eller gjøres av andre ansatte, sier Anja M. Brodschöll, advokat MNA ved Prosessområde arbeidsgiver hos Finans Norge. Foto: Finans Norge. Vis mer

Brodschöll forteller at arbeidstaker imidlertid har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid ved helsemessige eller vektige sosiale grunner, for eksempel hvis arbeidstaker må hjem for å passe mindre barn.

– Arbeidstaker har også rett til å bli fritatt for overtid hvis arbeidet kan utsettes uten skade eller gjøres av andre ansatte, sier advokaten.

Overtidstillegg eller avspasering

Det er en selvfølge, og en vedtatt lov, at ansatte som jobber overtid har rett på overtidsbetaling.

Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være minst 40 prosent. Bedrifter med tariffavtale har ofte høyere overtidstillegg enn dette, opplyser Brodschöll.

Men, arbeid utover avtalt arbeidstid som er innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, kalles merarbeid, og gir ikke rett på slikt tillegg, ifølge Blyverket.

– Tariffavtaler kan ha andre regler. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at overtidstimene avspaseres, men de har ikke mulighet til å avtale seg bort fra overtidstillegg, forklarer hun.

Hjelp i konflikt

Hvis det er uenighet om den ansatte har rett til å bli fritatt for overtidsarbeid, kan den ansatte få råd fra sitt fagforbund eller fra Arbeidstilsynet , opplyser Brodschöll.

– Saken bør så langt som mulig løses på bedriftsnivå. Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om fritak for overtidsarbeid, kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse, sier advokaten.

Vær obs på at fristen for dette er fire uker etter at avslaget om fritak for overtid har kommet frem til arbeidstaker.

Yrker med mest overtid

Statistikken viser at i de fleste yrker jobber rundt ti til tolv prosent av de ansatte overtid i løpet av en uke, men det er en del variasjoner mellom næringene.

De næringene hvor flest jobber overtid er bygg og anlegg, industri, olje, bergverk, faglig vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, finansierings- og forsikringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon og engroshandel.

Minst overtid er det i sosialtjenester og undervisning. Les mer om dette her, side 95.

– I teorien kan ansatte på alle arbeidsplasser måtte belage seg på overtid, men utfordringen er nok størst i virksomheter som har store variasjoner i omfang eller typer arbeidsoppgaver, sier Blyverket.

Bruken av overtid vil også kunne avhenge av hvordan arbeidstidsordningen generelt er i bedriften.

– For eksempel kan gjennomsnittsberegning av arbeidstid være et verktøy for å få ned bruken av overtidstimer, sier hun.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!