Du kan krympe strømregningen

Er du bastet og bundet til strøm som energikilde, har du likevel muligheter til å krympe regningen.


I tabellen i hovedartikkelen, er den gjennomsnittlige variable strømprisen beregnet som følger:

  • Dagens systempris hos NORDPOOL:32,55 øre

  • +Margin: 2 øre

  • + Forbruksavgift på strøm: 10,05 øre

  • + gjennomsnittlig variabel nettleie: 17,2 øre

  • + 25 prosent mva: 15,45 øre

  • = sum 77 øre.
Av denne prisen utgjør selve kraftprisen (ikke variabel nettleie pluss avgifter) omtrent 43 øre.


Dette er nok litt stivt i forhold til laveste markedspris, selv om det trolig avspeiler gjennomsnittet ganske godt.

Vår liste over variable strømpriser viser at billigste leverandør for tiden er SEA Norge A/S til 39,20.

Vår liste over faste strømpriser viser at laveste fastpris - 41,50 - får du for tiden hos HurumKraft A/S.

Vår liste over spot- eller "markedspriser" viser at laveste spotpris med dagens børs er på 42,19.

Regn ut hva som blir den aller billigste strømmen for DEG med vår kalkulator.

Enkelt grep

Med enkelte varmepumper, kan du halvere strømbehovet, og ha det like varmt. Les mer om varmepumper her.